Ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 marca 2004

Ogłoszenie w sprawie podmiotów gospodarczych działających w sektorze bananowym na obszarze UE po 1 maja 2004r.

Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej ulegną zmianie zasady importu bananów. Dotychczas import tego towaru był nieograniczony natomiast po akcesji zaczną obowiązywać nowe zasady w tym zakresie, w oparciu o prawodawstwo UE. Komisja Europejska przygotowała wstępną propozycję, w której zawarła harmonogram wdrażania postanowień dotyczących importu bananów dla nowych państw członkowskich

(wersja angielska dokumentu - pobierz plik .pdf 33 Kb),

(wersja polska dokumentu (tłumaczenie robocze) - pobierz plik .pdf . 287 Kb)

 Działania te zostaną rozpoczęte przed akcesją Polski do UE.

Poniżej przedstawimy, w celach informacyjnych, zasady jakie będą obowiązywały m.in. polskich importerów bananów, w kontekście przystąpienia nowych państw członkowskich do UE. Informacja ta została opracowana w oparciu o obwieszczenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Notice to the operators in the banana sector (2004/C 49/03)

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/c_049/c_04920040225en00050006.pdf (wersja angielska dokumentu)

Treść obwieszczenia w sprawie podmiotów gospodarczych działających na rynku bananów (2004/C 49/03) – tłumaczenie robocze w wersji polskiej - pobierz plik .pdf 109 Kb 

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z przyjętym harmonogramem, podmioty gospodarcze zainteresowane importem bananów po naszej akcesji do UE powinny do 15 marca 2004r wystąpić z wnioskiem do Agencji Rynku Rolnego, załączając stosowne dokumenty zgodne z obwieszczeniem, w celu nadania im odpowiedniego statusu (importera tradycyjnego i importera nietradycyjnego) http://www.arr.gov.pl/.

Gdy tylko stosowne rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, podane informacje mogą zostać zweryfikowane. Wszystkie pozostałe, przywoływane w treści niniejszego ogłoszenia, akty prawne UE są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, na jej stronach internetowych (www.europa.eu.int w EUR-LEX). Akty te nie zostały jeszcze opublikowane w polskiej wersji językowej i dlatego wiążące są dotychczasowe wersje językowe.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, prosimy o kontakt z Agencją Rynku Rolnego – Kamil Ochmański - nr telefonu 661 71 81, Katarzyna Kajder – nr telefonu 661 72 28 bądź w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ireneusz Niemirka – nr telefonu 623 16 51


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę