aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ogłoszenie otwierające przetarg stały na sprzedaż pszenicy znajdującej się w posiadaniu Agencji Rynku Rolnego na rynek Wspólnoty w celu jej przetworzenia na mąkę

4 października 2006

Na podstawie projektu Rozporządzenia Komisji (WE), otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku Wspólnoty pszenicy zwyczajnej i żyta znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych Państw Członkowskich w celu przetworzenia ich na mąkę we Wspólnocie.

Termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa w dniu 11 października 2006 r. o godz. 13.00 (czasu brukselskiego).

Termin składania ofert w następnym przetargu częściowym wygasa w każdą środę o godz. 13:00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem dni: 27 grudnia 2006 r., 4 kwietnia 2007 r. i 16 maja 2007 r.

Termin ostatniego przetargu częściowego wygasa w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 13:00 (czasu brukselskiego).

Do przetargu przystąpić mogą przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: # złożenie w siedzibie Agencji Rynku Rolnego, oferty na obowiązującym formularzu ofertowym, który należy wypełnić w języku polskim pod rygorem nieważności, wraz z niezbędną dokumentacją.
# złożenie zabezpieczenia przetargowego w wysokości 10 EUR/t, w przeliczeniu na PLN wg kursu z 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została złożona oferta przetargowa. Zabezpieczenie musi być dostępne w Agencji w każdy poniedziałek przed złożeniem oferty na przetarg w danym tygodniu.

Oferta przetargowa powinna zostać sporządzona odrębnie dla każdego lotu oraz podpisana przez osoby uprawnione i złożona w dwóch zamkniętych kopertach. Na kopercie zewnętrznej, nie oznakowanej nazwą przedsiębiorcy, należy umieścić nazwę i adres ARR oraz napis „Oferta przetargowa – sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych, na rynek Wspólnoty w celu jej przetworzenia na mąkę”.

Oferta może zostać złożona w Centrali Agencji Rynku Rolnego poprzez bezpośrednie jej dostarczenie, przesłanie listem poleconym, przesłanie faksem (przy obowiązku złożenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego, pod adresem:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
PL – 00-400 Warszawa
Fax: +48 22 661 78 26, 661 79 38

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie sprzedaży pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty w celu jej przetworzenia na mąkę, dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: +48 22 661 70 07, 661 77 04, 661 77 05, 661 78 37.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę