Organizacje i grupy producentów owoców i warzyw korzystają z innego źródła wsparcia niż PROW 2007 – 2013.

19 lipca 2007
Pomoc dla grup producentów rolnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 mogą uzyskać grupy zarejestrowane po 1 stycznia 2007 r. przez marszałków województw. Z pomocy wyłączone są uznane organizacje producentów i wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, którym przysługuje dofinansowanie zagwarantowane w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej. Wynika to z obowiązującej zasady zgodnie, z którą grupie producentów rolnych nie mogą przysługiwać jednocześnie dwa różne źródła dofinansowania.

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., różnymi formami dofinansowania w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw objęte są zarówno uznane organizacje producentów jak i wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, które sprzedają produkty o wartości powyżej 100 tys. euro i mają co najmniej po 5 członków, uzyskują dofinansowanie do tzw. funduszu operacyjnego. Jest to fundusz organizacji złożony na oddzielnym rachunku bankowym, z którego finansowane są działania zatwierdzone do realizacji w programie operacyjnym w obszarze marketingu, poprawy jakości owoców i warzyw, optymalizacji produkcji oraz ochrony środowiska np.: wspólny zakup maszyn i urządzeń do przygotowywania owoców i warzyw do sprzedaży, nasion i roślin kwalifikowanych, czy też promocja własnych produktów. Fundusz operacyjny uznanej organizacji producentów składa się w połowie ze środków własnych członków organizacji i w połowie ze środków pochodzących budżetu wspólnotowego. Wysokość pomocy finansowej wynosi 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego i nie może przekroczyć 4,1% wartości produktów sprzedanych przez organizację. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 4 (z 7-miu istniejących) uznanych organizacje producentów.

Natomiast wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw (zarejestrowane przez marszałków województw lub wcześniej przez wojewodów), których wartość produktów sprzedanych nie przekracza 100 tys. euro, (ale wynosi minimum 50 tys. euro), mogą korzystać z dwóch form wsparcia. Jedną z niech jest dofinansowanie kosztów założenia oraz działalności administracyjnej, które można spożytkować na dowolny cel. Drugą formą jest finansowanie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych przez grupę w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania (np. zakup, budowa, przebudowa budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, wyposażenie tych budynków, zakup gruntu, zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, zakup środków transportu do owoców i warzyw itp.), z czego 25% dofinansowania pochodzi ze środków krajowych, a 50% z budżetu UE. Obecnie, ze wsparcia ARiMR korzysta 45 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw w całym kraju.

Łącznie od 2004 r., uznane organizacje oraz wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymały wsparcie w wysokości prawie 20,2 mln zł na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej. Ponadto, w tym czasie ok. 75,3 mln zł przekazano w formie pomocy finansowej grupom producentów dostarczającym pomidory do przetwórstwa.


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę