Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Pomoc dla grup producenckich

12 września 2002

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu z 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają na celu:

  1. umożliwienie grupom producentów rolnych dostępności do pomocy finansowej ze środków Agencji;
  2. zrezygnowanie z ustalania maksymalnej kwoty pomocy przeznaczonej dla jednego podmiotu na wspieranie realizacji zadań dotyczących doradztwa i informacji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rozwoju wsi;
  3. stworzenie możliwości pozyskania większych środków z kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia dostosowujące przetwórstwo mięsa do standardów Unii Europejskiej;
  4. stworzenie jednakowych warunków kredytowania przedsięwzięć z zakresu przetwórstwa mięsa związanych z dostosowaniem do wymogów Unii;
  5. zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w realizację skupu zbóż z tegorocznych zbiorów.

Rozszerza się zakres dotychczasowych działań ARiMR w celu uruchomienia grupom producentów rolnych pomocy przewidzianej w ustawie z 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a także pomocy grupom uznanych producentów owoców i warzyw, przewidzianej w ustawie z 29 listopada 2000 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Warunkiem ubiegania się o tę pomoc będzie uzyskanie decyzji administracyjnej wojewody, potwierdzającej spełnienie przez grupę określonych warunków.

Uzgodniono, że przychody ze sprzedaży produktów wymienionych w ustawie o grupach producentów rolnych będą określane w kwocie netto.

Oczekuje się, że pomoc finansowa z środków Agencji na założenie i wsparcie działalności grup producentów rolnych przyczyni się do:

  • wzmocnienia ich pozycji na rynku,
  • usprawnienia zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej,
  • usprawnienia dystrybucji,
  • poprawy jakości produkowanych przez nich produktów rolnych itd.

Wprowadzenie nowych przepisów nie będzie powodować potrzeby uruchomienia dodatkowych środków z budżetu państwa. Zadania te zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji ARiMR. Natomiast wprowadzenie powyższych rozwiązań powinno przyczynić się, w 2002 roku jeszcze w niewielkim zakresie, do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Podwyższenie z 8 mln zł do 16 mln zł maksymalnej kwoty kredytu preferencyjnego dla jednego podmiotu na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego ma na celu przyspieszenie dostosowania zakładów przetwórstwa mięsa do wymogów określonych odpowiednimi przepisami.

Zaproponowana zmiana likwidacji górnego limitu pomocy na doradztwo dla jednego podmiotu ma na celu stworzenie warunków zapewniających lepszą dostępność rolników do doradztwa rolniczego. Przewiduje się, że w 2002 roku ARiMR wyda około 3 mln zł na doradztwo dla rolników dotyczące pozyskiwania środków z programu SAPARD.

Inna zmiana ma na celu stworzenie jednolitych warunków realizacji przedsięwzięć związanych z przetwórstwem mięsa. Agencja będzie mogła zmienić warunki spłaty kredytów inwestycyjnych – udzielonych na realizację przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa mięsa przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – na warunki kredytu branżowego. Agencja przyzna na dopłaty do przekwalifikowanych kredytów w wysokości ok. 2,7 mln zł.

Agencji stwarza się możliwość udzielenia pomocy na zadania związane ze zbiórką i przerobem na mączkę zwierząt z grupy wysokiego ryzyka oraz jej transport do spalenia. W 2002 roku z dotacji podmiotowej ARiMR na te zadania przewidziano 11 mln zł.

Wydłuża się okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zbóż ze zbiorów 2002 roku.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę