EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Rada UE zmieniła część przepisów dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich

25 stycznia 2008
W dniu 21 stycznia br., Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek. Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych.

Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy
Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą przekazującemu a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty. Grunty rolne, do których mają być przyznane płatności muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Oznacza to, że rolnik, który grunt przejął powinien się zobowiązać do przestrzegania tych norm. Te obowiązki powinny być jasno sprecyzowane w umowach sprzedaży bądź dzierżawy. Odpowiedzialność za utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej spoczywa na tym rolniku, który otrzymuje płatności.

Nieprzestrzeganie powyższych norm skutkuje pomniejszeniem płatności. Powyższa zmiana nie będzie ograniczała funkcjonowania rynku obrotu gruntami, nie będzie nakładała znacznych obciążeń administracyjnych na rolników. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pozwoli to uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego niezbędne jest ustalenie w dyspozycji którego rolnika znajdują się działki w określonym dniu.

Zmianowanie na polach przeznaczonych pod uprawę zbóż
Od 2008 r. zostaną dodane nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Będzie to dotyczyło rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata. Wymóg wprowadzenia zmianowania dotyczy rolników w całej Wspólnocie Europejskiej. Został on wprowadzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Nowa definicja działki rolnej i opisywanie różnych upraw
Zmieniły się również przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to, że od bieżącego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte przydomowe ogródki, rowy o szerokości do 2 metrów przylegające do upraw, oczka wodne do 100 m2, znajdujące się na działkach rolnych lub przylegające do tych działek. Są to powierzchnie, które są częścią uprawy roślin i stanowią zwarty obszar gruntu. Te zmiany wprowadzają nowe zasady zgłaszania we wnioskach przez rolników działek rolnych. Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych, lub płatności do owoców miękkich.

Działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane len, konopie i rośliny objęte płatnością rolnośrodowiskową oraz trwałe użytki zielone.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę