Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Rejestracja przedsiębiorców

15 lipca 2004

Przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. Do rejestracji dochodzi poprzez wypełnienie i złożenie w ARR formularza rejestracyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszegoartykułu.

I. Kiedy należy wypełnić formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)?
Formularz rejestracyjny należy wypełnić przed przystąpieniem przedsiębiorcy do uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR.

Przedsiębiorca rejestruje się tylko raz, w momencie przystępowania do mechanizmu administrowanego przez ARR, a nadany numer rejestracyjny będzie wykorzystywał we wszystkich mechanizmach, w których będzie uczestniczył.

II. Gdzie można otrzymać formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)?
Formularz rejestracyjny można uzyskać:

 • w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
 • w Oddziałach Terenowych ARR – Sekcja Administracji
 • poprzez wydruk ze strony internetowej

III. Jak wypełnić formularz rejestracyjny?
Przedsiębiorcy krajowi (osoby fizyczne i prawne) oraz przedsiębiorcy zagraniczni, prowadzący zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy ci obowiązani są do wypełnienia pól:
1 - tylko wtedy, gdy formularz wypełniany jest celem aktualizacji PDR i przedsiębiorca jest już zarejestrowany w CRP, posiada numer rejestracyjny (który powinien wpisać) i/lub Nalepkę Identyfikacyjną (którą powinien nakleić na formularzu),
2 - tylko wtedy, gdy formularz składany jest celem aktualizacji danych,
3 - tylko wtedy, gdy składający formularz jest osobą fizyczną nie prowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej,
4 – tylko wtedy, gdy składający formularz jest osobą uprawnioną do reprezentowania grupy producentów rolnych,
5 - 16 oraz 20 (o ile adres w polu 10 jest inny niż adres do korespondencji) i 21 formularza rejestracyjnego. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - nie wypełniają pola nr 9, natomiast osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - nie wypełniają pola nr 8.

Przedsiębiorcy wypełniają pola 17, 18, 19 w przypadku, gdy posiadają te dane.

Wypełnienie pola nr 21 (dot. rachunku bankowego) jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zagraniczni (osoby fizyczne i prawne) - nie posiadający zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej.

1 - tylko wtedy, gdy formularz wypełniany jest celem aktualizacji PDR i przedsiębiorca jest już zarejestrowany w CRP, posiada numer rejestracyjny (który powinien wpisać) i/lub Nalepkę Identyfikacyjną (którą powinien nakleić na formularzu),
2 - tylko wtedy, gdy formularz składany jest celem aktualizacji danych,

Przedsiębiorcy ci obowiązkowo wypełniają pola: 5, 6, 7, 10, 12 i 21 formularza rejestracyjnego oraz ewentualnie pola 17 – 19 w przypadku, gdy posiadają te dane oraz pole 20, o ile adres w polu 10 jest inny niż adres do korespondencji.

Dodatkowe wymagania konieczne dla akceptacji formularza rejestracyjnego złożonego przez grupę producentów rolnych:

 • załączenie kopii decyzji wojewody w sprawie: wstępnego uznania grupy lub uznania grupy lub wpisu do rejestru grup oraz listy wszystkich członków grupy zawierającej: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP, numer rejestracyjny ARR członków już zarejestrowanych,
 • załączenie formularzy rejestracyjnych (WPR_P1_f1) wypełnionych przez członków grupy, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w ARR.

IV. Oświadczenia składane przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania szeregu warunków wynikających z uczestnictwa w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej i obowiązków nałożonych przez ARR w tym:

 • powiadamiania ARR o wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w formularzu, przy czym przedsiębiorca zostaje uprzedzony o odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym formularzu rejestracyjnym,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym,
 • zgody na dokonywanie przez ARR potrąceń wzajemnych należności.

V. Gdzie można złożyć formularz rejestracyjny?
Przedsiębiorcy krajowi prowadzący zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą oraz osoby reprezentujące grupę producentów rolnych – składają formularz rejestracyjny w Oddziałach Terenowych ARR lub Centrali ARR.

Przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej – składają formularz rejestracyjny w Centrali ARR.

Formularz rejestracyjny można:

 • dostarczyć bezpośrednio do Centrali ARR lub do Oddziałów Terenowych ARR,
 • przekazać pocztą,
 • przesłać faksem – w przypadku, gdy formularz rejestracyjny jest skierowany bezpośrednio do biura operacyjnego przy wniosku/ofercie złożonym w formie faksu w ramach mechanizmu administrowanego przez ARR.

VI. Obowiązek aktualizacji danych zawarty w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian dotyczących danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, przedsiębiorca musi ponownie złożyć nowy formularz rejestracyjny, w którym zakreśla pole nr 2, zaznaczając tym samym, że formularz składany jest w celu aktualizacji danych.

W przypadku ponownego wypełniania formularza rejestracyjnego – przedsiębiorca ponownie wypełnia wszystkie pola formularza, zamieszczając w nim aktualne dane.

Pobierz:
Formularz rejestracyjny (Adobe Acrobat - 47,3 KB)


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę