aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rejestry dla roślin energetycznych

9 października 2007
Zgodnie z art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. zatwierdzone podmioty skupujące, zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze, drugie i trzecie jednostki przetwórcze oraz wnioskodawcy wykorzystujący bądź przetwarzający rośliny energetyczne na cele energetyczne we własnym gospodarstwie są zobowiązani do prowadzenia rejestrów.
Wzory rejestrów oraz zasady ich wypełniania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz.U. Nr 164, poz. 1167).

Zgodnie z powyższym aktem wykonawczym rejestry powinny być prowadzone oddzielnie dla każdej rośliny energetycznej albo produktu energetycznego. Wpisy do rejestru potwierdzające przyjęcie i wydanie rośliny energetycznej lub produktu energetycznego powinny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu tych czynności. Pozostałe wpisy należy uzupełnić w terminie do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte obowiązkiem wpisu.
Co do zasady rejestry są prowadzone w formie papierowej, jednakże dopuszcza się prowadzenie rejestru w formie elektronicznej z użyciem systemu informatycznego zapewniającego wydruk danych na każde żądanie organu przeprowadzającego kontrolę, za dowolny okres od podjęcia działalności w zakresie objętym obowiązkiem prowadzenia rejestru.

Rejestry oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu w tych rejestrach powinny być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

W przypadku roślin energetycznych zebranych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia i produktów energetycznych wytworzonych z tych roślin tj. przed dniem 13 września 2007 r., wpisów do właściwego rejestru dokonuje się w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia.
Wzory rejestrów można znaleźć TUTAJ
POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę