a_bio_expo_Ptak

Rolnicy mogą od sierpnia składać wnioski o zalesianie gruntów.

3 sierpnia 2007
Wniosek pobierz tutaj
Instrukcję wypełnienia znajdziesz tutaj

ARiMR będzie od 1 sierpnia do 30 września br. przyjmowała od rolników wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


„W nowym PROW jest trzykrotnie więcej pieniędzy na ten cel, niż w latach 2004 – 2006. Rośnie premia zalesieniowa. ARiMR wprowadza w życie już kolejne działanie z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – podkreślił Leszek Droździel, prezes ARiMR. - Po uruchomieniu wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rent strukturalnych i pomocy dla nowo zarejestrowanych grup producentów rolnych, przyszła kolej na program zalesieniowy. Te formy wsparcia stanowią kontynuację zadań znanych rolnikom z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004- 2006”.

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, dla których nie ma takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać). O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów. Ponadto rolnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł). Premię zalesieniową otrzymają ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Polska w ostatniej fazie negocjacji z Komisją Europejską programu PROW na lata 2007 - 2013 przeforsowała taki zapis. Jest to minimum wymagane przez Komisję Europejską. W wielu krajach UE przy wypłacie premii zalesieniowej obowiązuje rolników wykazanie się 50% dochodem z działalności rolniczej.

W ramach nowego PROW będą funkcjonowały dwa schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchamiany 1 sierpnia br., będzie dotyczył zalesiania gruntów rolnych. Drugi, który zostanie uruchomiony od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.

Na zalesianie gruntów rolnych w budżecie PROW na lata 2007 – 2013 przewidziano ponad 653 mln euro. Z tej kwoty ponad 522 mln euro pochodzi z budżetu UE a równowartość 130,7 mln euro stanowić będą środki budżetu państwa.

Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca corocznie premie zalesieniowe. Premie takie przysługują już ponad 9 tys. rolników, którzy we wspomnianych wyżej latach zalesili ok. 42 tys. hektarów gruntów.

Do końca pierwszego półrocza 2007 r. właścicielom upraw leśnych założonych w ramach PROW 2004 – 2006 wypłacono łącznie ponad 244, 2 mln zł.

Warto przeczytać: Zalesienia gruntów w ramach PROW 2007-13.1

POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę