aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Ułatwianie startu młodym rolnikom

22 grudnia 2015
Do 27 maja br. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 2648 wniosków o pomoc finansową na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pula środków przeznaczona na to działanie w 2008 r. wynosząca ponad 554 mln zł została podzielona na koperty wojewódzkie.
Złożone do tej pory wnioski wykorzystują w około 24% kwotę rocznego limitu finansowego. Wnioskodawca może otrzymać pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł. Największe zainteresowanie tą formą pomocy wykazali rolnicy z województwa podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę wyczerpującą w ponad 30% roczny limit finansowy w swoim regionie.

 

Liczba złożonych wniosków wraz z wykorzystaniem limitu środków finansowych w poszczególnych województwach

Lp. Oddział Regionalny Limit
[w zł]
Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota
[w zł]
Wykorzystanie limitu
1 Dolnośląski 24 100 128,74    61   3 050 000    12,66%
2 Kujawsko - pomorski   42 715 399,87    274   13 700 000    32,07%
3 Lubelski   62 494 124,77    318      15 900 000    25,44%
4 Lubuski   10 581 894,89    32     1 600 000    15,12%
5 Łódzki    49 862 335,32    228     11 400 000    22,86%
6 Małopolski    20 443 558,20    38    1 900 000    9,29%
7 Mazowiecki   92 688 542,54    581    29 050 000    31,34%
8 Opolski    15 069 504,35    33    1 650 000    10,95%
9 Podkarpacki   17 174 804,39    48      2 400 000    13,97%
10 Podlaski   43 712 648,02    301   15 050 000    34,43%
11 Pomorski   22 936 674,97    86    4 300 000    18,75%
12 Śląski   13 795 246,83    42    2 100 000    15,22%
13 Świętokrzyski   23 989 324,99    91    4 550 000    18,97%
14 Warmińsko - mazurski    26 427 036,28    96     4 800 000    18,16%
15 Wielkopolski    70 638 308,37    381    19 050 000    26,97%
16 Zachodniopomorski   17 396 415,49    38    1 900 000    10,92%
  Razem 554 025 948,00    2 648   132 400 000    23,90%

 Do 30 czerwca br. o  premię dla młodych rolników mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy między innymi posiadają gospodarstwo rolne i rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej jednakże nie wcześniej niż 14 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Od 1 lipca br. zmieniają się wymagania dotyczące wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie premii dla młodego rolnika. Od tego dnia o taką pomoc mogą starać się osoby, które zamierzają nabyć gospodarstwo rolne, aby rozpocząć samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Wsparcie finansowe mogą otrzymać również rolnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie nabytym w drodze spadku nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Pomoc finansowa może być również przyznana osobą, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze darowizny przed ukończeniem 18 roku życia, albo po ukończeniu 18 roku życia jeżeli są w trakcie kontynuowania nauki. Do wykorzystania pozostanie pula środków przewidziana na 2008 r. pomniejszoną o kwotę wynikającą z liczby wniosków o przyznanie pomocy finansowej na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” złożonych do 30 czerwca br. Oddziały Regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym Oddziale Regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż do 31 grudnia br.

Bez zmian pozostają warunki dotyczące wieku wnioskodawcy, wymaganej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, czy też związane z kwalifikacjami do pracy w rolnictwie.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę