aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Umowy na skup roślin energetycznych muszą być zawarte z zatwierdzonymi podmiotami

28 maja 2007
Do 24 maja br. ARiMR przyjęła od rolników ponad 8,2 tys. wniosków o płatności energetyczne. Dostarczane przez rolników umowy na skup roślin energetycznych są często niekompletne. Nie wszyscy też rolnicy zawierają umowy z podmiotami zatwierdzonymi przez Agencję Rynku Rolnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: rolnicy ubiegający się o płatność do roślin energetycznych powinni do 31 maja 2007 r. złożyć w Biurach Powiatowych ARiMR umowy na skup roślin energetycznych zawarte z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub jednostkami przetwórczymi. Termin dołączenia tych umów bez sankcji mija 31 maja br. Wprawdzie Biura Powiatowe ARiMR będą jeszcze przyjmować umowy do 11 czerwca, ale za każdy dzień roboczy zwłoki po terminie 31 maja będzie potrącany 1% płatności przysługującej w 2007 roku.

Umowy na dostarczenie roślin do przetworzenia na cele energetyczne muszą być zawarte z podmiotami, które zostały zatwierdzone przez Agencję Rynku Rolnego. Jest to konieczny warunek otrzymania płatności (nie dotyczy to rolników, którzy zadeklarowali wykorzystanie roślin na cele energetyczne we własnym gospodarstwie).

ARiMR zwraca się również do rolników ubiegających się o płatności energetyczne o pilne uzupełnienie umów niekompletnych. Umowy dołączane do wniosku muszą zawierać takie dane jak: nazwy i adresy stron, okres obowiązywania umowy, gatunki wszystkich roślin energetycznych objętych umową, obszar obsadzony każdym gatunkiem roślin energetycznych – w ha (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku), przewidywany rok zbiorów (w przypadku objęcia umową wieloletnich roślin energetycznych), szczegółowe warunki dostawy.

Umowy koniecznie muszą zawierać również:

    *      specyfikację produktów końcowych tzn. zamierzone końcowe przeznaczenie surowca, które deklaruje podmiot skupujący lub przetwarzający rośliny;
    *       wyraźne oświadczenie, w którym:
            -    rolnik zobowiązuje się do dostarczenia do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej wszystkich zebranych surowców, przy czym dostarczane ilości surowca muszą być, co najmniej równe, plonowi reprezentatywnemu ustalonemu dla danego gatunku roślin;
            -    zatwierdzony podmiot skupujący lub zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza zobowiązuje się do zapewnienia, iż równoważna ilość odebranych roślin energetycznych zostanie wykorzystana w obrębie Wspólnoty Europejskiej do produkcji jednego lub kilku produktów energetycznych.

ARiMR po raz pierwszy w tym roku będzie przyznawała na unijnych zasadach płatności do upraw roślin uprawianych na cele energetyczne. O przyznanie takiej dopłaty (może ona wynieść maksymalnie 45 euro/ha) rolnik mógł wystąpić podając we „Wniosku o płatności do gruntów rolnych i płatność cukrową za 2007 r.” nazwę rośliny, której plon przeznaczy na cele energetyczne oraz obszar jej uprawy. Ubiegający się o tą płatność muszą dołączyć umowę zawartą z firmą, która zajmuje się skupem lub przerobem rolniczych surowców na biopaliwa, biogaz, energię elektryczną bądź inne paliwa.

W przypadku wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne we własnym gospodarstwie, rolnik zobowiązany jest do przekazania właściwemu oddziałowi terenowemu Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę