informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Unia Europejska

19 czerwca 2002

Finansowanie i zasady działania Funduszy Strukturalnych UE.

Wszystkie wydatki Unii Europejskiej pokrywane są z zasobów finansowych jej budżetu. W roku1993 Rada Ministrów UE uchwaliła rozporządzenie regulujące zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych na terenie Wspólnot na lata 1994- 1999. W związku z tym, że fundusze uznano za preferowany instrument polityki spójności ekonomicznej i społecznej oraz uznano go za element solidarności pomiędzy państwami członkowskimi został on podwojony w porównaniu z poprzednim okresem programowania. Ów instrument tworzą Fundusze Strukturalne:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Socjalny
 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji ( Sekcja Gwarancji została omówiona wcześniej jako instrument Wspólnej Polityki Rolnej)
 • Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa.
 • Poszczególne fundusze odpowiadają za finansowanie określonych celów polityki strukturalnej.
 • Wspólna kasa.
 • Każde z państw członkowskich zobligowane jest do wpłacania unijnej kasie 1,27% PNB, co stanowi jej twardy dochód. Oprócz tego na budżet składają się środki własne, które stanowią:
 1. opłaty rolne pobierane przy imporcie produktów rolnych z państw należących do obszaru celnego poza Unią oraz opłaty z tytułu produkcji i magazynowania cukru ( składniki cukrowe)
 2. cła są konsekwencją stosowania Wspólnej Taryfy Celnej do wartości określonej w celu oclenia towarów importowanych z państw nie będących państwami członkowskimi,
 3. środki z podatku VAT, pochodzą ze stosowania jednolitej stawki dodawanej do podstawy VAT. Jest ona jednolita dla wszystkich państw członkowskich,
 4. ostatnie źródło stanowią środki równoważące budżet Komisji wpłatami krajów członkowskich wyliczanymi w relacji do PNB.

Wpłaty te mają charakter zmienny, a ich źródło pokrywa lukę budżetową, którą nie można pokryć poprzednimi źródłami.

Działanie Funduszy Strukturalnych nie odbywa się na zasadzie dowolności. W roku 1989 przyjęto cztery zasady według, których można korzystać z tych środków. Należą do nich:

koncentracja środków no określonych sześciu celach priorytetowych;

programowanie, czyli sformułowanie wieloletnich programów rozwoju, jako proces, w którym decyzje podejmowane są na zasadach partnerskich. Zakończeniem tego procesu jest przyjęcie środków przez podmiot promujący działanie;

partnerstwo rozumiane jako współpraca między Komisją Europejską a właściwą władzom na szczeblu krajowym czy regionalnym , począwszy od momentu rozpoczęcia prac po ich realizację,

dodatkowość oznaczająca, że pomoc udzielana przez Unię Europejską stanowi wyłącznie uzupełnienie do własnych środków przeznaczonych na określone działanie w ramach celów polityki strukturalnej.

Ponadto należy podkreślić, iż wszelkie kontakty, pomiędzy Komisją Europejską Unii Europejskiej a państwami członkowskimi czy regionalnymi odbywają się według zasady subsydiarności ( pomocniczości) . Zasada ta została określona w Traktacie z Mastricht. Mówi ona, o tym, że władze wyższego szczebla nie powinny i nie mogą podejmować działań w żadnych kwestiach w momencie kiedy mogą takowe podjąć niższe instancje.

Bezsprzecznie Polityka Strukturalna Unii Europejskiej jest jednym z głównych „ dobrodziejstw” obok Wspólnej Polityki Rolnej UE na jakie liczą państwa dzisiaj stowarzyszone z Wspólnotami, a już niebawem pełnoprawni jej członkowie. Spektrum oddziaływania poszczególnych funduszy jest tak szerokie, iż obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia społeczno – gospodarczego państw mieszczących się w kryteriach umożliwiających dostęp do strukturalnej kasy UE.

Waldemar Sługocki

Urząd Marszałkowski Zielona Góra

POWIĄZANE

Grzegorz Pięta został pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodk...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski odwołał w piątek Jacka...

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wedle mojego rozeznania ma zaufanie ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę