W obronie doradztwa rolniczego

13 sierpnia 2007
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zaniepokojony  jest planowanymi  zmianami organizacyjnymi , a także zmianą  zasad finansowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które wprowadzone zostaną w wyniku nowelizacji  ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 15 maja br., wprowadza  bowiem istotne  zmiany do ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i przewiduje bardzo niekorzystne rozwiązania  dla sprawnego funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego.

W  znowelizowanej ustawie   proponuje  się  bowiem zmianę statusu prawnego – w miejsce państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną tworzy się państwowe jednostki budżetowe. Ponadto  wprowadza centralne stawki opłat za usługi, świadczone przez ośrodki oraz  uchyla art. 11, dotyczący prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej i uchyla art. 15 ustawy, dotyczący realizacji dodatkowych zadań szczególnie ważnych gospodarczo, społecznie lub dotyczących obrony kraju
Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej uważa, że państwowemu doradztwu potrzebne jest wsparcie, a nie osłabianie jego roli. Zmiany w doradztwie są konieczne i stopniowo się dokonują . Dla samorządu rolniczego ważne jest również, aby w doradztwie państwowym zatrzymać dobrych, zdolnych doradców, którzy zagwarantują  wysoki poziom  świadczonych usług. Aby to zrobić zdaniem zarządu KPIR  należy stworzyć im motywacyjny system wynagrodzeń, co z kolei zależy od sytuacji finansowej Ośrodka. W naszej ocenie, państwowe doradztwo rolnicze stało się „ofiarą” ustawy, której zadaniem miało być  usprawnienie zarządzania finansami publicznymi.

- Mając możliwość wglądu do budżetu K-P ODR w Minikowie, mogliśmy się przekonać   jak dalece  niewystarczające są  dotacje budżetowe  dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych Ośrodka. Stanowią one zaledwie część przychodów pozwalającą jedynie  na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowniczym, natomiast zasadniczym źródłem finansowania całości wydatków rzeczowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania tej instytucji  są środki pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej – mówią członkowie zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej

Zdaniem działaczy izbowych projekt nowej ustawy wyklucza całkowicie taki sposób wspierania dochodów Ośrodka nie dając nic w zamian. Z jednej strony nakłada obowiązki w postaci  utrzymania i rozwijania dotychczasowej infrastruktury Ośrodków (bazy szkoleniowo-dydaktycznej, pól doświadczalnych i demonstracyjnych, pasiek doświadczalnych, laboratoriów, itd.), a z drugiej nie daje prawnych  możliwości zabezpieczenia środków na ten cel. Sytuacja taka  jak podkreślają działacze KPIR doprowadzi do wyzbywania się drogiego w utrzymaniu majątku oraz jednocześnie wymusi ograniczenia w zatrudnieniu. W taki sposób nastąpi osłabienie państwowego doradztwa. Część najlepszych doradców prawdopodobnie przejdzie  do sektora prywatnego. Stracą przede wszystkim  rolnicy, gdyż nastąpi ograniczenie świadczenia usług doradczych na odpowiednim poziomie,  a ponadto  wzrosną ceny za świadczone usługi doradcze.

- Dlatego też trudno jest nam pogodzić się z takimi rozwiązaniami ustawowymi, które mogą zniweczyć dotychczasowy dorobek państwowego  doradztwa rolniczego w Polsce. Całkowicie  niezrozumiałym jest dla nas zamysł dokonywania  tak daleko idących zmian w ustawie   o państwowych jednostkach doradztwa rolniczego, która do tej pory  umożliwiała prawidłowe funkcjonowanie ośrodków i była przyjazna dla potrzeb realizacji polityki rolnej unijnej i krajowej. Prosimy zatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie stosownych kroków w celu umożliwienia Ośrodkom Doradztwa Rolniczego funkcjonowania na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu statusu państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. – mówią członkowie zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.


 
POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę