a_bio_expo_Ptak
a_kanaba_750

W sprawie rejestracji grup producentów rolnych

21 stycznia 2008
Krajowa Rada Izb Rolniczych 18 stycznia bieżącego roku  wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem  o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez wojewódzkie izby rolnicze prowadzenia rejestracji grup producentów rolnych określonej przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983       z późn. zm.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zagadnienie to pozostaje  obecnie w gestii marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy. Biorąc pod uwagę zadania izb rolniczych wynikające z artykułu 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) oraz celów statutowych działalności wojewódzkich izb rolniczych, zdaniem samorządu rolniczego skupienie w jednej instytucji zarówno działań promocyjnych i wspierających organizowanie się rolników w grupy producenckie, jak i koordynacja ich powstawania od strony formalnej ma głębokie uzasadnienie natury logistycznej.
Jak podkreśla KRIR zatwierdzanie grup producentów rolnych oraz prowadzenie stosownego rejestru mogłoby zostać powierzone wojewódzkiej izby rolniczej w formie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ust. 2 i 4 art. 5 przytaczanej powyżej ustawy o izbach rolniczych przy jednoczesnej nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw w sposób analogiczny do przepisu artykułu 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
- Izby rolnicze, tworzone i zarządzane przez samych rolników, wielokrotnie były inicjatorem powstawania grup producentów rolnych we wszystkich regionach kraju. Ponadto, należy wziąć pod uwagę dotychczasową rolę samorządu rolniczego we wspieraniu powstawania grup producentów rolnych oraz szereg działań podejmowanych przez izby rolnicze promujące ideę i zasadność zrzeszania się rolników w grupy. Wymienić tutaj można w szczególności organizację szkoleń, konferencji i seminariów dla rolników na ten temat oraz prowadzenie przez niektóre izby rolnicze własnych rejestrów grup w województwie. Jednocześnie, zatwierdzanie grup producentów rolnych oraz prowadzenie stosownego rejestru nie stanowi również wyzwania dla izb rolniczych pod względem logistycznym. Dobrze zorganizowana sieć biur we wszystkich województwach oraz ich odpowiednie zaplecze techniczne i informatyczne stanowi gwarancję, że samorząd rolniczy jest w stanie podołać nowemu obowiązkowi – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

    


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę