W sprawie składki zdrowotnej

19 marca 2008
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 17     marca wystąpił wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2008 roku określających podstawę wymiaru składki miesięcznej ubezpieczenia zdrowotnego rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zdaniem zarządu KRIR , tak drastyczna zmiana podstawy wymiaru składki nie ma żadnego uzasadnienia, o czym świadczą przesyłane rolnikom decyzje naczelników Urzędów Skarbowych o wysokości zaliczki rocznej na podatek dochodowy.
Decyzje te wydawane są na podstawie zadeklarowanego rodzaju, rozmiaru i okresu upraw specjalnych, a także na podstawie deklaracji PIT-6 składanych przez rolników w roku poprzedzającym. Wymiar obliczanej w ten sposób przez Urząd Skarbowy zaliczki jest w ogromnej większości przypadków mniejszy niż obecnie obowiązujący pułap minimalny podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego i analizując spadek dochodowości produkcji rolniczej działów specjalnych w ostatnich latach, wprowadzona w życie nowelizacja spowodowała trzykrotny wzrost faktyczny tego obciążenia.

Od 1 stycznia 2008 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. NR 166 poz. 1172), zmieniła się minimalna podstawa wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana przez rolników prowadzących działy specjalne. Wysokość składki będzie liczona jako 9% kwoty deklarowanego miesięcznego dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej. Wysokość ta zostanie ustalona na podstawie oświadczenia złożonego przez rolnika prowadzącego działy specjalne lub decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o deklarowanej na 2008 rok kwocie dochodu z działu specjalnego. Podstawa wymiaru składki dla tych rolników nie może być jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku, która od 1 stycznia 2008 roku wynosi 1126,00 zł. A więc najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne będzie liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru (od 1 stycznia 2008 roku wynosić ona będzie – 9%x 1126,00 zł= 101 zł).

- W opinii samorządu rolniczego postanowienia obecnie obowiązujących przepisów są krzywdzące dla rolników. Produkcja rolnicza jest specyficznym działem produkcji związanym ściśle ze środowiskiem naturalnym, w którym jest prowadzona. Zależność ta dotyczy również działów specjalnych. Mimo iż produkcja ta jest bardziej sterowalna niż tradycyjna działalność rolnicza, podlega także czynnikom środowiska, których konsekwencje nie zawsze da się przewidzieć, a które mają zdecydowany wpływ na opłacalność i dochodowość produkcji.

Dochód rolnika prowadzącego działy specjalne w roku poprzedzającym rok składkowy może być wysoki i rolnik odprowadzi wysoki podatek. Z kolei w roku, w którym rolnik ma opłacać składkę naliczoną proporcjonalnie do tego wysokiego dochodu z roku poprzedniego, może w ogóle nie osiągną dochodu ze względu na wpływ czynników środowiskowych, a składkę mimo to będzie musiał zapłacić wysoką. Z kolei w roku następnym składka powinna wynosić 0 zł ze względu na brak dochodów, a będzie wynosiła 9 % minimalnej podstawy – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę