CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Wizyta ministra Wojciecha Olejniczaka w Szwecji

2 listopada 2004

Minister Wojciech Olejniczak przebywał z oficjalną wizytą w Szwecji na zaproszenie Ann-Christin Nykvist - ministra rolnictwa, żywności i spraw konsumenckich.

Ministrowie omówili stanowiska Polski i Szwecji dotyczące aktualnych problemów związanych z członkostwem w UE oraz ze współpracą bilateralną.

Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowywanej reformy sektora cukru oraz sektora owoców i warzyw. Minister W. Olejniczak przedstawił uwarunkowania, które stanowią podstawę polskiego stanowiska w tym zakresie. Polska opowiada się za modyfikacją obecnych propozycji Komisji Europejskiej w kierunku przyjęcia mniej restrykcyjnego i rozłożonego w dłuższym czasie programu reform. Szwecja natomiast popiera pełną i szybką liberalizację tych sektorów.

Ministrowie uzgodnili, że należy kontynuować dialog, ale wobec zdecydowanie zarysowanych różnic w stanowiskach Członków UE powinno się umożliwić również szeroką wymianę krajowych ocen i analiz skutków proponowanych rozwiązań.
Przedmiotem rozmów były też zagadnienia związane z negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu. Oba kraje są zgodne, że dalsze negocjacje powinny opierać się na wynegocjowanym w lipcu br. porozumieniu ramowym. Polska opowiada się za szybkim rozpoczęciem dyskusji wewnątrz UE na temat najważniejszych problemów wymagających dalszych negocjacji w WTO: ustalenia listy produktów wrażliwych, stopni redukcji ochrony celnej, kalendarza redukcji wsparcia wewnętrznego i wsparcia eksportu. Zdaniem Szwecji dyskusja ta powinna doprowadzić do istotnej liberalizacji handlu międzynarodowego.

Poruszono również problematykę wprowadzania na rynki UE żywności genetycznie modyfikowanej. W tej kwestii stanowisko Polski i Szwecji jest zbieżne. Polega ono na poparciu działań zmierzających do wypracowania zasad koegzystencji upraw tradycyjnych i GMO oraz na zapewnieniu odpowiedniej informacji dla konsumentów.

Kolejnym omawianym tematem była Nowa Perspektywa Finansowa. Strony zaprezentowały odmienne stanowiska, przy czym zgodzono się, że wszelkie zmiany zasadach finansowania nie powinny w sposób negatywny dotknąć nowych Członków UE. Ministrowie uznali, że należy kontynuować dialog bilateralny w tym zakresie.

Ministrowie omówili także tematy związane z wielofunkcyjnym wymiarem rolnictwa, w tym zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt (m.in.: transport zwierząt). Obie strony przywiązują duże znaczenie do działań zmierzających do poprawy warunków hodowli i transportu zwierząt. Podkreślono, że powinny być wygospodarowane odpowiednie środki na ten cel.

Ministrowie omówili również problemy dotyczące połowów dorsza na obszarze wschodniego Bałtyku. Szwecja opowiada się za wprowadzeniem zakazu połowów, natomiast Polska popiera utrzymanie kwot połowowych na obecnym poziomie. Obie strony podkreślały, żywotne zainteresowanie odbudową stada dorsza. Dyskusja o środkach wiodących do odbudowy powinna bazować na aktualizowanej naukowej ocenie obecnej sytuacji. Minister W. Olejniczak zaznaczył, że w pierwszej kolejności powinny zostać podjęte działania eliminujące nielegalne połowy.


POWIĄZANE

W dn. 15 września br. w siedzibie KOWR z wizytą studyjną gościła delegacja urzęd...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył kolejną wizytę w Krajo...

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kieruje dotychczasowy wiceprezes Ag...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę