aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wsparcie dla grup producentów rolnych od 15 grudnia

14 grudnia 2004

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 grudnia 2004 r. uruchamia kolejne działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wsparcie dla grup producentów rolnych. Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać grupy producentów rolnych, które pow stały po 1 maja 2004 r. i spełniają postanowienia ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Główne cele działania to:

 • podniesienie dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów produkcji;
 • poprawa jakości produkcji w wyniku zastosowania wspólnych technologii;
 • opracowanie wspólnego systemu sprzedaży produktów;
 • ustalenie zasad strategii informacyjnej.

Aby zrealizować te cele, grupy producentów rolnych pow inny wypracować system wspólnego przygotowywania towaru do sprzedaży, obejmujący sortowanie, konfekcjonowanie, oznakowanie, transport do odbiorcy i wspólny zbyt.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pow inno zachęcić rolników do organizowania się w grupy. W Polsce problem ten jest szczególnie istotny ze względu na duże rozdrobnienie rolnictwa. Średnie polskie gospodarstwo o pow ierzchni ok. 8 ha nie jest w stanie wyprodukować dużej partii jednolitego towaru, którą mogłoby samodzielnie zaoferować eksporterom, odbiorcom hurtowym bądź sieciom handlowym i dzięki temu uzyskać atrakcyjniejsze ceny.

Wsparcie może być udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów rolnych w ciągu pięciu lat od momentu ich pow stania (60 miesięcy od dnia wydania decyzji o wpisaniu grupy do rejestru przez wojewodę).

Członkami grupy mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych pięciu lat od daty wpisania grupy do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Kwota wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości netto sprzedanej produkcji, pow stałej
w gospodarstwach członków grupy.

Wysokość tej pomocy w kolejnych pięciu latach wyniesie od pow iednio:

 • 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej do kwoty 1 000 000 euro;
 • 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej pow yżej 1 000 000 euro.

Wysokość wsparcia wyniesie maksymalnie do:

 • w pierwszym i drugim roku – 100 000 euro;
 • w trzecim roku – 80 000 euro;
 • w czwartym roku – 60 000 euro;
 • w piątym roku – 50 000 euro.

Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie tylko raz w ciągu swojej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem tej pomocy jest budżet krajowy czy fundusze współfinansowane przez Unię Europejską.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR (właściwym ze względu na siedzibę grupy) - nie później niż sześć miesięcy od dnia wpisania grupy do rejestru. Wymaganym załącznikiem do wniosku jest wypis z rejestru grup producentów rolnych – decyzja administracyjna wojewody.

Grupy wpisane do rejestru wojewody w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 grudnia 2004 r. składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r.

Wnioski o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR - nie później niż 30 dni od dnia upływu kolejnego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę, liczonego od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru.

Wymaganymi załącznikami do wniosku o wypłatę środków z tytułu pomocy są:

 • wypis z rejestru grup producentów rolnych – decyzja administracyjna wojewody;
 • wykaz faktur VAT i rachunków w ujęciu chronologicznym, potwierdzających:
 • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu
  na które grupa została utworzona,
 • wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grup produktów
  przez poszczególnych jej członków,
 • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu
  na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. Następnie, po rozpatrzeniu wniosku, będą wydawane decyzje administracyjne.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę