aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007

24 sierpnia 2006

Zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Wspólnot Europejskich „Krajowym Programem Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2004/ 2005, 2005/ 2006, 2006/ 2007”, Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2006/2007.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” mogą być w zależności od realizowanego działania:
* organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy,
* spółdzielnie pszczelarskie,
* grupy producenckie pszczelarzy,
* przedsiębiorcy sektora pszczelarskiego,
* jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Za przedsiębiorcę sektora pszczelarskiego uważa się podmiot:
* prowadzący działalność gospodarczą w sektorze pszczelarstwa zarejestrowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzoną wpisem w KRS lub EDG,
* posiadający pasieki.

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2006/2007 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
- przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
- zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski - zakup specjalistycznych przyczep (lawet) do przewozu uli
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup matek, pakietów, odkładów i rodzin pszczelich
- wykonanie ekspertyz oraz prac badawczych.

Działania nie mogą być łączone w jednym projekcie. Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z w/w działań z wyjątkiem szkoleń. Odrębne projekty należy składać na oddzielnych formularzach.

Projekty należy składać na formularzach ARR, w zamkniętej kopercie z napisem „Projekt wsparcia rynku produktów pszczelich 2006/2007”. Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2006 r. do godziny 15.00.

O terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR.

„Formularz rejestracyjny”, „Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007”, formularze projektów, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
* w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. 0 22 / 661-71-99, 661-73-16
* w Oddziałach Terenowych ARR
* na stronie internetowej www.arr.gov.pl


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę