Z myślą o potrzebach inwestycyjnych rolników.

9 lipca 2007
Mając na względzie wielkie potrzeby rolników w zakresie modernizacji gospodarstw,  Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła  się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych z PROW 2007-13 na realizację złożonych przez rolników do ARiMR wniosków na inwestycje w ramach Sektorowego Program Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”.

- Docelowo byłaby to ta sama grupa beneficjentów, którzy planowali wykorzystując środki unijne realizować swoje inwestycje w bieżącym roku w ramach PROW 2007-13. Pragnę jednocześnie wskazać, że podobna sytuacja miała już miejsce przy realizacji programu SAPARD. Wówczas również została złożona większa niż możliwości finansowe programu przedakcesyjnego liczba wniosków, na realizację których przesunięto środki z SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” – mówi Wiktor Szmulewicz , prezes KRIR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada jednak, że takie rozwiązaniem nie jest obecnie  możliwe. Wprawdzie rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 5 września 2006 roku ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia obszarów  wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady  Europy nr 1698/2005 określa, że rozwiązanie takie jest potencjalnie możliwe pod warunkiem , że dany projekt odpowiada w pełni warunkom określonym w ramach nowego programu (PROW 2007 – 2013).

- Tymczasem przepisy wspólnotowe określające zasady wsparcia, a w ślad za tym rozwiązania przyjęte dla poszczególnych działań ( w tym także inwestycyjnych) SPO oraz PROW na lata 2007 – 2013 , są różne i w związku z tym projekty zgłoszone do dofinansowania w ramach SPIO, często nie odpowiadają wymogom PROW na lata 2007 – 2013 . Dotyczyć to może miedzy innymi zakresu wsparcia , poziomu dofinansowania  czy kryteriów dostępu.  W warstwie formalnej , składane w ramach SPO wnioski zawierają częściowo inne dane i załączniki niż te , które wymagane będą w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , co wynika w znacznej mierze z różnic miedzy programami. W związku z tym , nie jest możliwe przyjęcie do realizacji w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , projektów złożonych w ramach SPO – mówi Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w MR i RW.

Natomiast jak udało się nam dowiedzieć resort rolnictwa w działaniu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych ‘’ planuje wprowadzić rozwiązanie umożliwiające skorzystanie z pomocy, w pierwszej kolejności podmiotom, które z różnych względów nie uzyskały wsparcia na inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach SPO, lub wykorzystały tę pomoc w małej skali.
 
  

POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę