aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Zakres Działania

20 maja 2005

Dz.U.04.134.1433


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. z dnia 14 czerwca 2004 r.)


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Minister wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
2) Główny Lekarz Weterynarii;
3) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
4) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.


POWIĄZANE

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek reje...

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę