aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Konferencja nt. jakości polskiego mięsa

19 sierpnia 2005

Ocena sytuacji sektora mięsnego i działań przyjaznych konsumentom, to temat konferencji zorganizowanej dziś przez Radę Gospodarki Żywnościowej, Związek „Polskie Mięso” oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Omówiono sytuację w przetwórstwie mięsa, w sferze produkcji ( chów, obój żywca, rozbiór, przetwórstwo i obrót hurtowy i detaliczny ) oraz przedstawiono także informacje dotyczące rzeczywistej jakości polskiego mięsa ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpieczeństwa.

Uczestniczący w spotkaniu sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Józef Śliwa, przypomniał, że Polska dostosowała prawodawstwo dotyczące nadzoru nad żywnością do prawa unijnego. Podkreślił też, że „...po akcesji obowiązują nas decyzje i rozporządzenia Komisji Europejskiej. Sami producenci wyłożyli olbrzymi trud w modernizację zakładów. Gwałtownie wzrosła liczba zakładów tego przemysłu spełniających wymagane standardy weterynaryjne. Dobre dostosowanie zakładów mięsnych do standardów UE jest efektem boomu inwestycyjnego. W tym sektorze nakłady inwestycyjne w 2004 roku przekroczyły kwotę 1.5 mld zł i były wyższe niż w 2003 roku o 60% i czterokrotnie przekroczyły poziom z lat 2000-2001…”

W konferencji brali też udział: Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, Główny Inspektor Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Czubała, z-ca Inspektora Inspekcji Handlowej Bogumił Ciaś, z-ca Gł. Inspektora Sanitarnego Seweryn Jurgielaniec oraz przedstawiciele przetwórców mięsa i dziennikarze.

Uczestnicy konferencji ustosunkowywali się do negatywnych informacji prezentowanych ostatnio w niektórych mediach. Mówiono o:

  • występujących przypadkach wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z nielegalnego źródła;
  • możliwości lokalizacji miejsc nielegalnych ubojów.
  • stanie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej, jak również nakładaniem się kompetencji, zwłaszcza sanitarnej i weterynaryjnej.
  • kosztach funkcjonowania zakładów ubojowych i przetwórczych.

Przedstawiciele przetwórców skarżyli się na zawiłość i mnogość przepisów prawnych dotyczących produkcji żywności. Wskazywali na potrzebę ścisłej współpracy branżowej z urzędowym nadzorem w celu eliminowania działań niezgodnych z prawem. Wskazywali także na konieczność prezentowania rzetelnego wizerunku polskich zakładów przetwórstwa mięsa oraz działań dotyczących budowania przez producenta gwarancji bezpieczeństwa i zaufania do jakości produkowanej żywności,

Minister J. Śliwa zaznaczył, że jakość produkowanych w Polsce wyrobów mięsnych znalazła uznanie zarówno w krajach członkowskich UE i w państwach trzecich. Obecnie inspekcje ministra rolnictwa jak również Inspekcja Sanitarna, główny nacisk kładą na zapewnienie bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu”. Minister zapowiedział, że we wrześniu br. inspekcja weterynaryjna przeprowadzi kompleksową kontrolę wszystkich bazarów i targowisk w celu określenia skali tej formy handlu wszystkimi rodzajami mięsa oraz wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości. Do współudziału w kontroli zostanie zaproszona także Główna Inspekcja Sanitarna.

Minister Józef Śliwa i przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej Stanisław Zięba zadeklarowali potrzebę okresowych spotkań z udziałem kompetentnych przedstawicieli służb nadzoru publicznego i branż spożywczych z mediami by na bieżąco omawiać problemy bezpieczeństwa i jakości żywności.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę