Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

31 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu –  powyżej 30 000 euro.

Jednostka Wojskowa 3209, 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 2, woj. warmińsko-mazurskie, pow. m. Elbląg, tel. 055 2303226, e-mail: jw3209ak@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne mięsa i podrobów mięsnych, tłuszczu wieprzowego, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3). (PKWiU: 15.13.1, PN: PN - 85702; 1996)

Miejsce realizacji – Jednostka Wojskowa 3209, magazyn żywnościowy, ul. Mazurska 2, 82-300 Elbląg.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – od 2003/01/01 do 2003/12/31.

Wadium – 3800 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 203 bud.Nr1, za zaliczeniem pocztowym lub faksem nr 055 2302001.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Anna Krzemińska, tel. (055) 230 32 26, lok. 203, bud.Nr1, w godz. 8.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 15 bud Nr1.

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2002 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2002 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, lok. 117 bud Nr6.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniający warunki określone w SIWZ,
  • posiadają zezwolenie Wojskowej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej na zaopatrywanie wojska w produkty pochodzenia zwierzęcego.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 172 z dnia 14.10.2002

POWIĄZANE

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę