aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rynek mięsa wieprzowego

4 czerwca 2003

Aktualna ocena bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego wskazuje, że w 2003 roku niezbędne będzie podjęcie działań interwencyjnych na tym rynku w celu jego stabilizacji oraz ochrony dochodów producentów
żywca wieprzowego

W wyniku nadal rosnącego pogłowia trzody chlewnej przewiduje się, że w I półroczu 2003 roku produkcja wieprzowiny może osiągnąć szczytowy poziom około 1140 tys. ton (wagi bitej ciepłej), tj. o około 10% wyższy niż w I półroczu
2002 roku i aż o około 16% wyższy niż w analogicznym okresie 2001 roku. Dalszy (o około 10%) wzrost w skali roku przewiduje się także w produkcji drobiu. Przewidywany dalszy spadek produkcji wołowiny nie będzie miał istotnego
wpływu na rynek mięsa.

Uwzględniając przewidywaną wielkość produkcji i zapasów mięsa w I półroczu 2003 roku (w tym wysokie zapasy ARR na koniec 2002 roku i konieczność ich rotacji), ograniczony wzrost jego spożycia oraz saldo obrotów handlu zagranicznego,
oceniamy, że nadwyżka mięsa wieprzowego w tym okresie może wynosić do około 170 tys. ton.

W celu przeciwdziałania nadmiernemu spadkowi cen trzody chlewnej, po uwzględnieniu zakupów na rotację rezerw państwowych, niezbędne będzie objęcie działaniami interwencyjnymi następujących ilości półtusz wieprzowych:
dopłaty do eksportu – do 40,9 tys. ton, dopłaty do przechowywania – do 10 tys. ton, zakupy interwencyjne – do 70 tys. ton.

Działania te spowodują zmniejszenie presji podaży na ceny, które bez odpowiednich działań interwencyjnych mogłyby się kształtować na drastycznie niskim poziomie, pociągając za sobą głębokie załamanie chowu trzody chlewnej.

Propozycja objęcia dopłatami eksportowymi większej niż w 2002 roku ilości mięsa ograniczy zapasy interwencyjne półtusz wieprzowych, które z uwagi na nieprowadzenie przez UE zakupów interwencyjnych mięsa wieprzowego nie będą mogły być przejęte na zapasy interwencyjne Unii. Proponowany poziom cen interwencyjnych zakupu półtusz wieprzowych w wysokości do 5,02 zł/kg (brutto) zapewni producentom trzody chlewnej przeciętną cenę w skupie do około 3,30 zł/kg żywca (brutto). Przedmiotem zakupu będą półtusze pochodzenia krajowego w klasach E, U i R, których jakość odpowiada wymaganiom normy PN-91/A-82001 wraz ze zmianą A1 i A2. Zakupy dokonywane będą przez krajowych przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargów, którzy zobowiązani będą do stosowania cen za żywiec według wagi poubojowej oraz do terminowego rozliczania się z producentami żywca. Dopłatami do przechowywania objęte będą półtusze wieprzowe pochodzenia krajowego, spełniające wymogi klasyfikacji poubojowej E, U i R, nadające się do długookresowego przechowywania w chłodniach. Okres przechowywania półtusz w tym systemie może wynosić od 4 do 7 miesięcy (w przewidywanym terminie od 1 lutego do 31 października 2003 roku).

Uzupełnieniem dla zagospodarowania przewidywanej nadwyżki rynkowej i stabilizacji rynku wieprzowiny będzie gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami mięsa.

Przewidujemy łączne wydatki na działania interwencyjne na rynku mięsa w 2003 roku w wysokości około 462 mln zł (łącznie z dopłatami do eksportu półtusz wieprzowych), natomiast wpływy ze sprzedaży mrożonych półtusz
wieprzowych mogą wynieść około 144 mln zł.

Wykaz produktów rolnych i żywnościowych objętych działalnością Agencji, ceny interwencyjne zakupu oraz wymagania jakościowe dla tych produktów

Lp.
Nazwa Produktu
Ceny interwencyjne zakupu
1
Półtusze wieprzowe
do 4,87 zł/kg c)

c) Średnia cena dla klasy E, U, R.

Dopłaty do przechowywania produktów

Rodzaj produktu
Kwota dopłat w tys. zł
Okres przechowywania
Półtusze wieprzowe
22.500
1. II – 31. X

Wydatki na działania interwencyjne

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość tys. ton
Cena (z podatkiem Vat)
Wartość w tys. zł
1
Dopłaty do przechowania e) półtusz wieprzowych
ok. 10,0
-
22.500

e) Stawka dopłat ustalana jest w drodze przetargu.

Wymagania jakościowe półtusz wieprzowych objętych działaniami interwencyjnymi ARR

Półtusze wieprzowe – według normy PN – 91/A- 82001 wraz ze zmianą A1 i A2


POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę