Adama_Spyrale_1-31.05.21

Wiadomość

14 czerwca 2007

Produkcja żywności, wobec rosnących wymagań technologicznych i sanitarnych oraz coraz większych oczekiwań klientów, staje się zadaniem coraz trudniejszym. Szczególna rola w sektorze rolno-spożywczym przypada branży mięsnej. Dlatego to właśnie do firm zajmujących się produkcją mięsa skierowany jest europejski projekt TECARE. Ma on na celu ustanowienie płaszczyzny współpracy między producentami mięsa a naukowcami, opracowującymi nowe technologie. Projekt pomaga przedsiębiorcom starać się o granty europejskie na badania i innowacje.

W Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest wiele małych i średnich firm przetwórczych i produkcyjnych. Jednak trudno im konkurować z wielkimi producentami, w znacznej mierze dlatego, że nie uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych. Aby tę sytuację zmienić Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (WCTT) podjęło się zadania zapewnienia polskim producentom dostępu do najnowszych informacji związanych z europejskimi programami, wspierającymi sektor rolno-spożywczy (7 Program Ramowy).

Projekt TECARE jest inicjatywą Komisji Europejskiej wspomagającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej. Uczestniczą w nim także naukowcy. Proces składania wniosków można w skrócie opisać w następujący sposób: firmy, zainteresowane rozwiązaniem jakiegoś problemu związanego na przykład z produkcją mięsa, tworzą międzynarodowe konsorcja z naukowcami, prowadzącymi badania w danej dziedzinie. Kiedy naukowcy znajdą rozwiązanie, firmy uczestniczące w konsorcjum testują wynalezioną metodę w praktyce. Uczestniczą więc czynnie w procesie innowacyjnym.

Firmy w ramach projektu otrzymują fundusze na uczestnictwo w procesie badawczym, a ponadto nabywają prawa własności intelektualnej do rozwiązań technologicznych wypracowanych w ramach projektu.

Generalną zasadą udziału w projektach 7 Programu Ramowego jest złożenie wniosku przez międzynarodowe konsorcja (instytucje z co najmniej trzech różnych krajów). Niewymierną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w projekcie, oprócz funduszy na badania,  jest także możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz zdobycie pewnego rodzaju prestiżu wynikającego z uczestnictwa w międzynarodowym projekcie. W ramach inicjatywy TECARE tworzone są grupy robocze, w skład których wejdą firmy i naukowcy, przygotowujące wnioski i ubiegające się o fundusze unijne. Firmy z branży mięsnej oraz naukowcy mogą zgłosić chęć udziału w jednej z pięciu grup roboczych, obejmujących następujące zagadnienia:

1. Szkolenia dla nowych krajów członkowskich dotyczące unijnych standardów produkcji;

2. Szybkie i ekonomiczne narzędzia kontroli jakości mięsa;

3. Nowatorskie metody obróbki odpadów poubojowych z wytworzeniem wartościowych biologicznie substancji;

4. Chów trzody chlewnej, bydła, drobiu: zarządzanie, usuwanie i redukcja kosztów utylizacji odchodów zwierzęcych;

5. Badanie mięsa z wykorzystaniem RFID (Radio frequency identification).

Szczególne zainteresowanie firm mięsnych budzi trzecia grupa, dotycząca obróbki odpadów poubojowych, co, jak wiadomo, jest istotnym problemem przy produkcji mięsa.

Uczestnictwo w programie nie jest związane z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez firmę. Nie należy się też obawiać problemów związanych z pisaniem wniosku czy wypełnianiem formularzy gdyż Wrocławskie Centrum Transferu Technologii udziela bezpłatnych konsultacji w tym zakresie. Zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w projektach 7 Programu Ramowego służą także szkolenia organizowane  przez WCTT, udział w których jest oczywiście bezpłatny.

Wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w projekcie TECARE, czy ubieganiem się o fundusze unijne, zapraszamy do kontaktu z WCTT. Najlepiej jednak nie później niż do końca maja, gdyż wtedy zakończony zostanie proces tworzenia grup roboczych.

W projektach 7 Programu Ramowego uczestniczyć można na dwa sposoby. Firma może pełnić rolę koordynatora, a więc podmiotu prowadzącego projekt, odpowiadającego min. za terminowe przesyłanie raportów. Można też wziąć udział jako partner i wówczas rola firmy ogranicza się jedynie do wykonania zadań jej przypisanych.

Warto dodać, że przedsiębiorstwa, które nawiążą współpracę z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, będą informowane o szkoleniach oraz konferencjach i seminariach dotyczących funduszy unijnych.

Usługi oferowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii w ramach projektu TECARE są oczywiście bezpłatne.

 

Firmy zainteresowane uczestnictwem w projekcie, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, udziałem w programach ramowych i nawiązaniem współpracy międzynarodowej są proszone o kontakt z:

Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

ul. Smoluchowskiego 48

50-372 Wrocław

Katarzyna Banyś

tel.: 071 320 21 89

k.banys@wctt.pl


POWIĄZANE

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zdecydowanie negatywnie ocenia propozycję...

W ostatnich tygodniach branża mięsna, a szczególnie hodowcy trzody chlewnej, są ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę