aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Z myślą o promocji polskiej wieprzowiny

19 lutego 2008
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco monitoruje sytuację cenową na rynkach rolnych, w tym na rynku wieprzowiny na terenie całego kraju, jak również w poszczególnych makroregionach.  Służy temu Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), który opiera się na danych pierwotnych, tj. gromadzonych bezpośrednio od podmiotów działających na rynku rolnym. W przypadku rynku wieprzowiny zbierane i przetwarzane są między innymi dane odnośnie cen zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP i wg wagi żywej. Wymienione informacje gromadzone są w cyklach tygodniowych, a następnie są weryfikowane, opracowywane i publikowane w każdy czwartek na stronach internetowych MRiRW w postaci branżowych biuletynów informacyjnych.

- Z uwagi na objęcie rynku wieprzowiny regulacjami wspólnotowymi, Polska, podobnie jak i inne kraje członkowskie UE, nie ma możliwości samodzielnego podejmowania działań interwencyjnych na rynku wieprzowiny. W związku z powyższym, od jesieni 2006 r., w sytuacji znacznego spadku cen wieprzowiny, Polska wielokrotnie wnioskowała do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dopłat do prywatnego składowania oraz refundacji wywozowych do półtusz wieprzowych. KE oceniła wówczas, że stabilna sytuacja na wspólnotowym rynku wieprzowiny nie daje podstaw do wprowadzania wsparcia w postaci ww. instrumentów – mówi Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jak podkreśla Ławniczak w resorcie rolnictwa podejmowane są  również działania mające na celu wypracowanie rozwiązań systemowych, zmierzających do trwałej poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Do takich działań należy zachęcanie do zawierania umów kontraktacyjnych z zakładami ubojowymi w celu zapewnienia stabilności zbytu żywca, jak również do wzmacniania pozycji producentów poprzez tworzenie grup producenckich. Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r, (Dz. U. Nr 88, póz. 983, z późn. zm.), jak również rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, były już kilka razy nowelizowane, każdorazowo brano pod uwagę postulaty wysuwane przez osoby zainteresowane działalnością w grupach producentów rolnych. Wszystkie zmiany miały na celu zachęcenie oraz ułatwienie potencjalnym członkom organizowania się w grupy producentów rolnych.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowane są również działania na rzecz otwierania nowych rynków zbytu dla polskiej wieprzowiny. W ostatnim czasie wysiłki te przyniosły wymierny efekt w postaci otwarcia rynku USA na eksport m.in. świeżego i mrożonego mięsa wieprzowego. Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez stronę amerykańską, w dniu 28 listopada 2007 r. Departament Rolnictwa USA opublikował w tym zakresie odpowiednie przepisy.
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie działa również na rzecz promocji wyrobów wysokiej jakości, w tym także mięsa, podczas wystąpień targowych i narodowych. W 2007 r. wyroby te były promowane m.in. na targach: Grune Woche w Berlinie, Salon Gourmets w Madrycie, TUTTO FOOD w Mediolanie, ANUGA w Kolonii oraz podczas Polskiej Ekspozycji Narodowej w Azerbejdżanie.
Ponadto, należy podkreślić, iż w ramach intensyfikacji działań promocyjnych na rynkach wschodnich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje uczestnictwo w 2008 roku w ośmiu imprezach targowych sektora rolno - spożywczego organizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej. W targach "Pro-Expo" , które odbyły się  w Moskwie w dniach 11-14 lutego br. Udział w tej imprezie zapowiedziało wiele polskich firm m.in. sektora mięsnego. Przedstawiciele Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą uczestniczyli w szeregu spotkań z polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami branży rolno -spożywczej oraz dziennikarzami – dodaje wiceminister Ławniczak.

POWIĄZANE

W nawiązaniu do publikacji pojawiających się w brytyjskich mediach, z pełną stan...

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę