aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ZM Duda SA: program emisji obligacji

24 lutego 2004

Zarząd Zakładów Mięsnych Duda S.A. informuje, iż otrzymał z Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. w Warszawie umowę - o przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres trzech lat, z zastrzeżeniem, że Emitent będzie miał prawo dokonywać emisji obligacji z datą wykupu nie późniejsza niż 14 listopada 2006 r.

Strony umowy: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. w Warszawie i ZM Duda S.A. z siedziba w Warszawie. Przedmiot umowy: program wielokrotnych emisji obligacji zerokuponowych, niezabezpieczonych.

Obligacje mogą być emitowane w ramach różnych serii. Istotne warunki umowy: maksymalna wartość Programu Emisji Obligacji wynosi 30 mln zł. (słownie: trzydzieści milionów złotych). Obligacje oferowane będą zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. W odniesieniu do danej serii obligacji dealer (BPH PBK S.A.) zobowiązuje się nie przesyłać propozycji nabycia obligacji potencjalnym inwestorom, w liczbie większej niż 300.

Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą być wyemitowane w danym dniu emisji, po dodaniu jej do łącznej wartości nominalnej wszystkich nie wykupionych obligacji (wyłączając dla tych celów obligacje, których dzień wykupu przypada w danym dniu emisji) nie przekracza maksymalnej kwoty programu.

Postanowienia o karach umownych: umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości przedmiotowej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR. Zastrzeżenie warunku lub terminu:

Umowa zawiera następujące warunki zwiększające:

- w przypadku pierwszej emisji obligacji

- wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez BPH PBK S.A. uzależnione jest od:

  • rzetelności i prawdziwości oświadczeń i zapewnień Emitenta złożonych w §13 umowy; zatwierdzenia przez Emitenta Memorandum Informacyjnego;
  • otrzymania przez BPH PBK S.A. i uznania za zadowalające wszystkich wymaganych dokumentów i potwierdzeń, na 5 dni roboczych przed przekazaniem pierwszego zlecenia emisji;
  • zapłacenia prowizji za przygotowanie programu emisji, stosownie do §12.1 umowy.

- w przypadku każdej emisji obligacji - wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez BPH PBK S.A. uzależnione jest od:

  • rzetelności i prawdziwości oświadczeń i zapewnień Emitenta złożonych w §13 umowy;
  • nie naruszenia warunku o łącznej wartości nominalnej obligacji, nie przekraczającej maksymalnej kwoty programu;
  • dostarczenia opinii w formie i o treści, jakich BPH PBK S.A. może zażądać od Emitenta lub doradców finansowych emitenta;
  • wywiązania się przez Emitenta względem BPH PBK S.A. oraz obligatariuszy Emitenta ze zobowiązań wynikających z dotychczasowych emisji obligacji, przedmiotowej umowy oraz propozycji nabycia obligacji i dokumentów informacyjnych;
  • doręczenie BPH PBK S.A. informacji niezbędnych do sporządzenia propozycji nabycia obligacji;
  • niewystępowania naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań Emitenta z tytułu przedmiotowej umowy, warunków emisji, propozycji nabycia obligacji oraz obligacji;
  • niewystępowania na proponowany dzień emisji, żadnej negatywnej zmiany w stosunku do okoliczności przedstawionych w dokumentach informacyjnych w sytuacji prawnej, finansowej, innej Emitenta, która byłaby istotna w kontekście emisji i proponowania nabycia obligacji, jak tez nie występowania żadnego zdarzenia, którego następstwem byłby fakt, że którekolwiek z oświadczeń i zapewnień stałoby się nieprawdziwe lub nieprawidłowe.

Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych ZM Duda S.A.


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została spółkaLorenzPolska-wiodący producent euro...

Najnowszy, czerwcowy raport FAS USDA przedstawil dla amerykańskich eksporterów p...

ZZR "KORONA" w woim ostatnim komunikacie poinformował, że wczoraj, 13.06 Rada Mi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę