ARR: ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu w połowie '16 zbliżone do zeszłorocznych

10 lutego 2016
ARR: ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu w połowie '16 zbliżone do zeszłorocznych
PAP/EPA / MATTHIAS SCHRADER

Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu w połowie roku będą na poziomach zbliżonych do analogicznego okresu 2015 r. - wynika z kwartalnych prognoz Agencji Rynku Rolnego. Produkcja wieprzowiny w 2016 r. spadnie, zaś wołowiny i drobiu wzrośnie. Spadnie również konsumpcja wieprzowiny oraz wołowiny, podczas gdy wzrośnie popyt na drób.

WIEPRZOWINA

"Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwe osłabienie presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. W marcu 2016 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu – zbliżone do ubiegłorocznych" - napisano w raporcie.

Szacuje się, że w 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2,4 mln ton i była o 3 proc. większa niż w 2014 r.

"Biorąc pod uwagę stan i strukturę krajowego pogłowia trzody chlewnej z końca 2015 r. analitycy ARR oceniają, że w pierwszej połowie 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może wynieść nieco ponad 1,1 mln ton, o około 5 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2015 r. Na drugą połowę 2016 r. przewiduje się pogłębienie spadku krajowej produkcji wieprzowiny" - napisano.

Ponadto, zdaniem ekspertów ARR, w 2016 r. ujemne saldo handlu wieprzowiną pogłębi się.

"W 2016 r. spadek krajowej produkcji wieprzowiny może przyczynić się do ograniczenia eksportu tego mięsa z Polski do około 600 tys. ton. Import może ukształtować się na poziomie zbliżonym do szacowanego na 2015 r. W efekcie w 2016 r. ujemne saldo Polski w handlu wieprzowiną może ulec pogłębieniu" - napisano.

Spadnie również krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego.

"(...) spożycie tego mięsa w 2015 r. w Polsce mogło zwiększyć się do około 40 kg na mieszkańca z 39,1 kg w 2014 r. Na 2016 r. prognozuje się spadek spożycia wieprzowiny o około 1 kg na mieszkańca" - napisano.

 

WOŁOWINA

Agencja prognozuje, że utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczyć dynamikę wzrostu cen.

"Również w Polsce, dzięki możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu, ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r." - napisano

Produkcja wołowiny w 2016 r. nieznacznie wzrośnie rdr.

"W grudniu 2015 r. pogłowie bydła wyniosło około 5,8 mln szt. i było o 1,8 proc. większe niż rok wcześniej (...) Prognozuje się, że w 2016 r. w pogłowiu bydła utrzymają się dotychczasowe tendencje zmian. Możliwe jest jednak ograniczenie skali redukcji pogłowia krów. Dzięki większemu pogłowiu bydła opasowego wzrosnąć mogą jego dostawy do uboju. W tej sytuacji przewiduje się, że w 2016 r. produkcja żywca wołowego może być nieco większa niż w 2015 r." - napisano.

Ponadto, wolumen eksportu mięsa wołowego również nieznacznie wzrośnie wobec wyniku z 2015 r.

"Szacuje się, że łącznie w 2015 r. z kraju (w ekwiwalencie tusz) wywieziono około 430 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o około 13 proc. więcej niż w 2014 r. W 2016 r., przy konkurencyjnych cenach polskiej wołowiny, wolumen wywozu asortymentu wołowego będzie prawdopodobnie nieco większy od notowanego w 2015 r." - napisano.

"Wzrostowi eksportu może sprzyjać także rozwój kontaktów handlowych na nowo otwartych rynkach zbytu (głównie Turcji i Japonii) na wołowinę z Polski" - dodano.

Krajowy popyt spadnie o 0,1 kg.

"W 2015 r. spożycie wołowiny, podobnie jak w roku 2014 r., wyniosło 1,6 kg na mieszkańca. W 2016 r., w wyniku możliwego wzrostu detalicznych cen wołowiny, spożycie tego mięsa może zmniejszyć się do 1,5 kg" - napisano.

 

DRÓB

W I półroczu, zdaniem ARR, ceny mięsa drobiowego będą rosły, ale ceny będą zbliżone do poziomów sprzed roku.

"W pierwszej połowie 2016 r. zarówno unijny, jak i krajowy rynek drobiu będą pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w relatywnie niskim poziomie cen. Jednak rosnące możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz przewidywany spadek produkcji wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt" - napisano w raporcie.

"Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały tendencję wzrostową, ale poziom cen będzie zbliżony do notowanego w analogicznych okresach 2015 r." - dodano.

Eksperci oceniają, że w 2015 r. potencjał produkcji drobiu rzeźnego się zwiększał w wyniku rosnącej skali produkcji. Ponadto przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny surowców do produkcji pasz dla drobiu nie ulegną istotnym podwyżkom.

"W tej sytuacji, w 2016 r. w produkcji drobiarskiej w Polsce utrzyma się tendencja wzrostowa, a dynamika tego wzrostu będzie prawdopodobnie zbliżona do notowanej w 2015 r." - napisano.

W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost eksportu drobiu, ale jego dynamika będzie nieco słabsza niż w roku poprzednim.

"W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost spożycia drobiu, wynikający z jego konkurencyjności wobec innych gatunków mięsa. Przyrost spożycia drobiu może być jednak mniej dynamiczny niż w 2015 r. z uwagi na osiągnięty już wysoki poziom konsumpcji. Spożycie drobiu w 2016 r. wyniesie 29,5 kg na mieszkańca" - dodano.

 

Poniżej prognozy cenowe ARR dla mięs:

 

 

III 2016 VI 2016

żywiec wieprzowy (kg) 4,0-4,2 4,2-4,5

bydło ogółem (kg) 6,0-6,3 6,0-6,4

kurczęta brojlery (kg) 3,3-3,5 3,5-3,7

(PAP)


POWIĄZANE

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 29.08.2019 światowa prod...

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 31.07.2019, tegoroczne zbiory owoców wynios...

Polska Izba Mleka (PIM) wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę