aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARR: ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu w połowie '16 zbliżone do zeszłorocznych

10 lutego 2016
ARR: ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu w połowie '16 zbliżone do zeszłorocznych
PAP/EPA / MATTHIAS SCHRADER

Ceny mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu w połowie roku będą na poziomach zbliżonych do analogicznego okresu 2015 r. - wynika z kwartalnych prognoz Agencji Rynku Rolnego. Produkcja wieprzowiny w 2016 r. spadnie, zaś wołowiny i drobiu wzrośnie. Spadnie również konsumpcja wieprzowiny oraz wołowiny, podczas gdy wzrośnie popyt na drób.

WIEPRZOWINA

"Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwe osłabienie presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. W marcu 2016 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu – zbliżone do ubiegłorocznych" - napisano w raporcie.

Szacuje się, że w 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2,4 mln ton i była o 3 proc. większa niż w 2014 r.

"Biorąc pod uwagę stan i strukturę krajowego pogłowia trzody chlewnej z końca 2015 r. analitycy ARR oceniają, że w pierwszej połowie 2016 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może wynieść nieco ponad 1,1 mln ton, o około 5 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2015 r. Na drugą połowę 2016 r. przewiduje się pogłębienie spadku krajowej produkcji wieprzowiny" - napisano.

Ponadto, zdaniem ekspertów ARR, w 2016 r. ujemne saldo handlu wieprzowiną pogłębi się.

"W 2016 r. spadek krajowej produkcji wieprzowiny może przyczynić się do ograniczenia eksportu tego mięsa z Polski do około 600 tys. ton. Import może ukształtować się na poziomie zbliżonym do szacowanego na 2015 r. W efekcie w 2016 r. ujemne saldo Polski w handlu wieprzowiną może ulec pogłębieniu" - napisano.

Spadnie również krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego.

"(...) spożycie tego mięsa w 2015 r. w Polsce mogło zwiększyć się do około 40 kg na mieszkańca z 39,1 kg w 2014 r. Na 2016 r. prognozuje się spadek spożycia wieprzowiny o około 1 kg na mieszkańca" - napisano.

 

WOŁOWINA

Agencja prognozuje, że utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczyć dynamikę wzrostu cen.

"Również w Polsce, dzięki możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu, ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r." - napisano

Produkcja wołowiny w 2016 r. nieznacznie wzrośnie rdr.

"W grudniu 2015 r. pogłowie bydła wyniosło około 5,8 mln szt. i było o 1,8 proc. większe niż rok wcześniej (...) Prognozuje się, że w 2016 r. w pogłowiu bydła utrzymają się dotychczasowe tendencje zmian. Możliwe jest jednak ograniczenie skali redukcji pogłowia krów. Dzięki większemu pogłowiu bydła opasowego wzrosnąć mogą jego dostawy do uboju. W tej sytuacji przewiduje się, że w 2016 r. produkcja żywca wołowego może być nieco większa niż w 2015 r." - napisano.

Ponadto, wolumen eksportu mięsa wołowego również nieznacznie wzrośnie wobec wyniku z 2015 r.

"Szacuje się, że łącznie w 2015 r. z kraju (w ekwiwalencie tusz) wywieziono około 430 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o około 13 proc. więcej niż w 2014 r. W 2016 r., przy konkurencyjnych cenach polskiej wołowiny, wolumen wywozu asortymentu wołowego będzie prawdopodobnie nieco większy od notowanego w 2015 r." - napisano.

"Wzrostowi eksportu może sprzyjać także rozwój kontaktów handlowych na nowo otwartych rynkach zbytu (głównie Turcji i Japonii) na wołowinę z Polski" - dodano.

Krajowy popyt spadnie o 0,1 kg.

"W 2015 r. spożycie wołowiny, podobnie jak w roku 2014 r., wyniosło 1,6 kg na mieszkańca. W 2016 r., w wyniku możliwego wzrostu detalicznych cen wołowiny, spożycie tego mięsa może zmniejszyć się do 1,5 kg" - napisano.

 

DRÓB

W I półroczu, zdaniem ARR, ceny mięsa drobiowego będą rosły, ale ceny będą zbliżone do poziomów sprzed roku.

"W pierwszej połowie 2016 r. zarówno unijny, jak i krajowy rynek drobiu będą pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w relatywnie niskim poziomie cen. Jednak rosnące możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz przewidywany spadek produkcji wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt" - napisano w raporcie.

"Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały tendencję wzrostową, ale poziom cen będzie zbliżony do notowanego w analogicznych okresach 2015 r." - dodano.

Eksperci oceniają, że w 2015 r. potencjał produkcji drobiu rzeźnego się zwiększał w wyniku rosnącej skali produkcji. Ponadto przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny surowców do produkcji pasz dla drobiu nie ulegną istotnym podwyżkom.

"W tej sytuacji, w 2016 r. w produkcji drobiarskiej w Polsce utrzyma się tendencja wzrostowa, a dynamika tego wzrostu będzie prawdopodobnie zbliżona do notowanej w 2015 r." - napisano.

W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost eksportu drobiu, ale jego dynamika będzie nieco słabsza niż w roku poprzednim.

"W 2016 r. przewiduje się dalszy wzrost spożycia drobiu, wynikający z jego konkurencyjności wobec innych gatunków mięsa. Przyrost spożycia drobiu może być jednak mniej dynamiczny niż w 2015 r. z uwagi na osiągnięty już wysoki poziom konsumpcji. Spożycie drobiu w 2016 r. wyniesie 29,5 kg na mieszkańca" - dodano.

 

Poniżej prognozy cenowe ARR dla mięs:

 

 

III 2016 VI 2016

żywiec wieprzowy (kg) 4,0-4,2 4,2-4,5

bydło ogółem (kg) 6,0-6,3 6,0-6,4

kurczęta brojlery (kg) 3,3-3,5 3,5-3,7

(PAP)


POWIĄZANE

16.05.br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” C...

Ze względu na utrzymującą się suszę optymalne rozwiązanie do ochrony herbicydowe...

Początek czerwca to tradycyjnie czas dynamicznego wzrostu i rozwoju kukurydzy. O...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę