aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Jaja

19 czerwca 2002

Handel zagraniczny

W I połowie 2000 r. ujemne saldo handlu zagranicznego jajami i ich przetworami wyniosło 0,1 mln USD wobec 0,8 mln USD w l półroczu roku poprzedniego. Na poprawę salda obrotów wpłynęło przede wszystkim ograniczenie importu jaj przetworzonych i wzrost ich eksportu. W całym 2000 r., ujemne saldo obrotów jajami i ich przetworami szacowane jest na około 1,6 mln USD wobec 3,2 mln USD w 1999 r. Eksport, lokowanych głównie w Szwajcarii, jaj świeżych szacowany jest w 2000 r. na ok. 10 mln sztuk, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 50%. Równocześnie import jaj obniży się do najniższego w obecnej dekadzie poziomu około 9 mln sztuk. W roku bieżącym jaja importowane są głównie z Łotwy. Ceny w ofercie tego kraju są trzykrotnie niższe niż jaj pochodzących z produkcji krajowej. Zmiany w poziomie obrotów handlu zagranicznego jajami świeżymi są nieistotne dla kształtowania się ich krajowego bilansu. Wzrost eksportu przetworów z jaj dotyczył będzie przede wszystkim przetworów z żółtek z jaj, głównie żółtek suszonych. Przewiduje się, że w 2000 r. eksport tych przetworów sięgnąć może 400 ton wobec zaledwie 3,5 tony w roku poprzednim. Obniży się równocześnie ze 100 do 10 ton eksport pozostałych przetworów, głównie proszku jajecznego. Wzrost wpływów z eksportu przetworów z jaj będzie większy niż jego wolumenu w wyniku wzrostu średnich cen eksportowych z 1,2 do 1,4-1,5 USD/kg. Wzrost produkcji krajowej zadecyduje z drugiej strony o obniżeniu importu, sprowadzanych głównie z Indii, suszonych żółtek - podstawowej pozycji w imporcie przetworów z jaj w latach poprzednich - a w konsekwencji przywozu całej tej grupy towarowej. Ocenia się, że przywóz w 2000 r. wyniesie ok. 0,7 tys.- ton wobec 1,3 tys. ton w roku poprzednim. Przy równoczesnym spadku średnich cen importowych, wydatki na import przetworów z jaj obniżą się bardziej niż jego wolumen. W 2001 r. zarówno eksport, jak i import jaj świeżych i przetworów z jaj mogą być nieznacznie wyższe niż w roku bieżącym. Równowadze w obrotach ilościowych towarzyszyć będzie jednak utrzymanie ujemnego salda handlu zagranicznego na poziomie ok. 1,5 mlsn USD w wyniku wyższych cen w imporcie przetworów niż w ich eksporcie.

Tabela 1
Obroty handlu zagranicznego jajami i ich przetworami (w mln USD)

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000
szacunek
2001
prognoza
Eksport
Jaja świeże
Przetwory z jaj
0,6
0,1
0,5
0,8
0,1
0,7
2,1
0,2
1,9
0,4
0,3
0,1
0,8
0,7
0,1
0,8
0,4
0,4
1,0
0,5
0,5
Import
Jaja świeże Przetwory z jaj
2,5
0,7
1,8
8,7
5,9
2,8
6,6
2,0
4,6
5,3
0,6
4,7
3,5
0,2
3,3
2,2
0,2
2,0
2,3
0,3
2,0
Saldo obrotów
Jaja świeże Przetwory z jaj
-1,9
-0,6
-1,3
-7,9
-5,8
-2,1
-4,5
-1,8
-2,7
-4,9
-0,3
-4,6
-2,7
0,5
-3,2
-1,4
0,2
-1,6
-1,3
0,2
-1,5
Źródło: Dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego

Tabela 24
Handel zagraniczny jajami i ich przetworami

Wyrównanie 1997 1998 1999 2000 2001
ogółem I połr. II półr. ogółem II półr. II półr. ogółem I połr. II półr. ogółem I półr. II półr. (szac.) I półr. (prog.)
EXPORT
Jaja świeże (mln sztuk) 2,5 0,8 1,7 4,3 3,0 1,3 19,5 9,0 10,5 10,0 4,1 5,9 5,0
Przetwory z jaj (tys. ton) 1,4 1,2 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2
Łącznie w przeliczeniu na jaja świeże (mln sztuk) 8,1 5,6 2,5 5,1 3,8 1,3 19,9 9,0 10,9 11,9 4,9 6,7 5,8
IMPORT
Jaja świeże (mln sztuk) 72,9 6,5 66,4 25,6 19,0 6,6 9,3 6,0 3,3 9,0 5,0 4,0 5,0
Przetwory z jaj (tys. ton) 1,2 0,5 0,7 1,3 0,4 0,9 1,3 0,4 0,9 0,7 0,2 0,5 0,2
Łącznie w przeliczeniu na jaja świeże (mln sztuk) 77,7 8,5 69,2 30,8 20,4 10,4 14,5 7,6 6,9 11,8 5,8 6,0 5,8
Źródło: Dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego

Spis treści


POWIĄZANE

Jak podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Iran rozpoczyna wysyłki jaj k...

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Biuro Przedstawiciela Handlu USA po...

Sieci handlowe i producenci żywności wycofują jaja z chowu klatkowego. Już co tr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę