aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego

23 września 2003

W celu usprawnienia postępowania administracyjnego prowadzonego przez ARR, dotyczącego przyznawania indywidualnych kwot mlecznych należy przedłożyć m.in. dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, nakłada na ARR art. 7 i 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym, Centrala ARR zaproponowała katalog dokumentów, które rozpatrywane osobno lub łącznie mogą stanowić potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego:

 

  1. Wyciąg z księgi wieczystej - może stanowić udokumentowanie statusu prawnego gospodarstwa rolnego. W przypadku, jeżeli z treści wyciągu nie wynika, że wnioskodawca posiada budynki, to łącznie z załączonymi dokumentami świadczącymi o posiadaniu budynków można je uznać za wystarczające. Dodatkowymi dokumentami mogą być np. nakaz podatkowy za rok 2003 lub aktualna polisa ubezpieczeniowa OC budynków lub inny dokument stwierdzający posiadanie budynków itd.
  2. Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego, zawarta w formie pisemnej. Ustawa nie wymaga, aby umowa dzierżawy była potwierdzana przez Urząd Gminy.
  3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez Urząd Gminy na jej własnym formularzu lub na formularzu ARR, którego wzór został wprowadzony „Zarządzeniem nr 90/2003 Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2003 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego” stanowiącym, że dostawca jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Jeżeli w zaświadczeniu wydanym na formularzu ARR będzie brak danych o posiadanych budynkach, to mimo tego braku, może ono zostać uznane za ważne.
  4. Wypis z ewidencji gruntów i budynków, wydany przez Starostę Powiatowego.
  5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie użytków rolnych z określeniem areału, które łącznie z dodatkowymi dokumentami świadczącymi o posiadaniu budynków i innymi dokumentami stwierdzającymi status gospodarstwa rolnego może być uznane za wystarczające.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy, stwierdzające że dana osoba jest płatnikiem podatku rolnego z gospodarstwa rolnego.
  7. Decyzja podatkowa (nakaz podatkowy) za rok 2003 wraz z aktualną polisą ubezpieczeniową gospodarstwa rolnego lub budynków, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


Zdaniem prawników ARR, przyjęte rozwiązania prawne wychodzą naprzeciw trudnym problemom, związanym z brakiem uregulowań prawnych w tej kwestii oraz pozostają w zgodności z innymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 7 i 77 KPA.


POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę