EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

5 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8520742, fax 033 8520742, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka, śmietany, masła, serów oraz margaryny (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wadium – 3600 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. sekcja zaopatrzenia, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Wawrzyk, tel. 033 8520742, lok. sekcja zaopatrzenia, w godz. 08:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. kancelaria.

Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sekcja zaopatrzenia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • oferenci posiadający siedzibę, filię, oddział lub placówkę na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz powiatów grodzkich: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 161 z dnia 20.09.2002

POWIĄZANE

W dniu 25 marca 2023 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyło się Mleczne S...

OSM Piątnica została Partnerem 8. edycji ogólnopolskiego turnieju debat oksfordz...

Wczoraj, 15 marca 2023 r. w Bistro Bursztynowa w Warszawie odbyła się konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę