Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu –  powyżej 30 000 euro.

Jednostka Wojskowa 3477, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1, woj. wielkopolskie, pow. m. Leszno, tel. 065 5257545, fax 065 5257905, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. (PKWiU: 15.11.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – od dnia podpisania umowy do 2003.12.31.

Wadium – 2500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • warunki płatności – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. bud. nr 4, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jan Szmigiel, tel. 065 5257545, lok. 1, w godz. 08:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2002 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2002 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • aktualne zezwolenie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej do zaopatrywania wojska.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 170 z dnia 08.10.2002

POWIĄZANE

W dniach od 22 września do 19 października br. emitowana jest kampania telewizyj...

13 września hodowcy bydła mlecznego i osoby związane z branżą spotkali się w Gos...

Ruszyła kampania promująca świeże mleko z Piątnicy OSM Piątnica powraca z kampan...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę