Wymagania Unii Europejskiej w zakresie produkcji i użytkowania pasz

2 marca 2004

Unia Europejska UE realizuje nową strategię bezpieczeństwa żywnościowego, której cele zostały określone w Białej Księdze w listopadzie 2000 r. Zapowiadane i realizowane zmiany dotyczą również producentów i użytkowników pasz.
Należy tu wymienić Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 178/2002/EC określające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, zgodnie z którym definicja producenta pasz obejmuje również rolnika wytwarzającego pasze w celu żywienia własnych zwierząt i wprowadzania produktów zwierzęcych do obrotu rynkowego, regulacje w dyrektywie 70/524/EEC z późn. zm. dotyczące dodatków paszowych, regulacje w dyrektywie 2002/32/EC dotyczące niepożądanych substancji w paszach, regulacji w dyrektywie 95/69/EC z późn. zm. dotyczącej warunków rejestracji przedsiębiorstw i wymagań organizacyjnych i technicznych, dyrektywy 95/53/EC z późn. zm. określającej zasady nadzoru paszowego.

Na początku lat 90-tych rozpoczęła się prywatyzacja branży paszowej. Obecnie przemysł paszowy jest w całości sprywatyzowany i w dużym stopniu opanowany przez kapitał zagraniczny. Ocenia się, że udział produktów przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego na krajowym rynku paszowym stanowi ponad 50% całkowitej produkcji. Kapitał zagraniczny przyczynił się do unowocześnienia przemysłu paszowego przyśpieszając wzrost produkcji, od 2,5 mln t w roku 1993 do około 4,5 mln t pasz przemysłowych w roku 2001. Pomimo okresowych zahamowań tempa wzrostu produkcji w ostatnich latach, a nawet spadku produkcji niektórych asortymentów pasz, ocenia się, że w perspektywie roku 2010 wielkość rocznej produkcji pasz przemysłowych w Polsce może ulec podwojeniu.
Współpraca z jednostkami produkcyjnymi branży paszowej nie jest łatwa. Małe mieszalnie nie stać na finansowanie badań. Większe przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na badania określone środki. Dopiero duże ugrupowania są w stanie finansować badania o ile oferta badawcza rozwiązuje konkretne problemy, poprawia efektywność i jakość produktu. Niestety jednostki z udziałem kapitału zagranicznego dysponują własnym zapleczem badawczym.

Zakres badań analitycznych pasz

Ważnym i nie do końca rozwiązanym zagadnieniem w produkcji pasz przemysłowych jest umiejętność oceny jakości materiałów paszowych. CLPP a obecnie IZKLP prowadzą prace badawcze związane z opracowaniem użytecznych metod oceny jakości pasz i dodatków paszowych, które są wdrażane w postaci norm. Badania jakości materiałów i dodatków paszowych mają głównie charakter utylitarny, pozwalający ocenić jakość dodatku paszowego, wpływ technologii wytwarzania paszy na aktywność substancji czynnej, poprawę jakości paszy pełnoporcjowej w wyniku przetwarzania, efektywność produktu. W rezultacie dysponujemy obecnie metodami i możliwościami oznaczania niemal wszystkich dodatków stosowanych w przemyśle paszowym.

IZKLP będzie prowadziło działalność normalizacyjną w zakresie pasz przemysłowych, opracowując liczne normy przedmiotowe i czynnościowe. Przy IZKLP funkcjonuje sekretariat Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 40 ds. Pasz. W latach 1995 - 2002 Komisja Normalizacyjna d/s Pasz opracowała 17 norm czynnościowych na badania pasz, identycznych z normami międzynarodowymi ISO lub dyrektywami UE. Pozwala to na dostosowanie metod oceny naszych produktów do obowiązujących lub akceptowanych w krajach Unii Europejskiej UE.

IZKLP będzie prowadziło prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki i technologii produkcji i użytkowania pasz przemysłowych. Posiadamy niezbędne doświadczenie i możliwości badań dodatków typowo technologicznych, takich jak: substancje wiążące, emulgatory, substancje poślizgowe i żelujące itp. Jako dodatki paszowe stosowane są także liczne preparaty biotechnologiczne, wrażliwe na warunki przetwarzania paszy, temperaturę, ciśnienie, tarcie itp. Stabilność tych dodatków w procesie technologicznym (granulowanie, ekspandowanie, ekstruzja) jest podstawowym miernikiem określającym ich użyteczność. IZKLP może wypełnić niezbędny zakres badań dodatków paszowych w warunkach przetwarzania.

IZKLP zamierza kontynuować współpracę z reprezentacją producentów pasz przemysłowych - Polskim Związkiem Producentów Pasz. Celem poszerzenia współpracy pomiędzy producentami pasz a IZKLP, poszukiwania nowych możliwości rozwiązywania aktualnych problemów. W obszarze naszej współpracy znajdują się także sprawy bieżące związane z wdrażaniem nowych przepisów dotyczących produkcji pasz, ocena projektowanych rozwiązań "prawa paszowego", propozycje racjonalnych rozwiązań w zakresie stawek celnych.

IZKLP zamierza prowadzić działalność upowszechnieniową i szkoleniową na potrzeby laboratoriów nadzoru paszowego i producentów pasz. Zamierzamy nadal organizować, dwa lub trzy razy w roku, konferencje o charakterze naukowo-technicznym i szkoleniowym. Podczas konferencji, obok prezentacji wyników badań własnych, omawiane będą aktualne sprawy nadzoru paszowego, wdrażania nowych przepisów "prawa paszowego", funkcjonowania przedsiębiorstw paszowych w nowych warunkach.

W warunkach integracji Polski z Unią Europejską i potrzeby sprostania przez krajowy przemysł paszowy konkurencji producentów z krajów Unii, dużego znaczenia nabiera wdrażanie systemów poprawy jakości, nowych metod badania pasz, oceny efektywności dodatków paszowych i technologii przetwarzania.


POWIĄZANE

Złoty medal dla mieszanki łąkowo-pastwiskowej XARA oraz znak „Nowość” dla miesza...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się dziś, zorganizowana przez Izb...

Ministerstwo Rolnictwa prowadzi wielokierunkowe działania, które mają zmniejszyć...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę