aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Pilne prace legislacyjne w resorcie rolnictwa.

13 sierpnia 2018
Pilne prace legislacyjne w resorcie rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wszelkie uwagi mogą zgłaszać podmioty i instytucje, które uczestniczą w procesie legislacyjnym na poziomie konsultacji społecznych do dnia 28 sierpnia 2018r.

Resort wyjaśnia również, że stosunkowo krótki termin na zgłaszanie opinii i ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu ustawy spowodowany jest tym, iż Ministerstwo Rolnictwa chce umożliwić rolnikom ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego na nowych zasadach już od 2019 roku.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy m.innymi:

"Wprowadzenie zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na ] ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do ] dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku.
Zaproponowane zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), zwanej dalej „ustawą”, przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, poprzez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych jakie uzyskują producenci rolni z ich sprzedaży powodują, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego jego zapotrzebowania w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, a szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.
Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem paliw do prac polowych i transportowych oraz urządzeń technicznych. Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy tez napędu maszyn i urządzeń. Natomiast na przykład w przypadku krów mlecznych, w gospodarstwach produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki.
Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym obciążeniem kosztem paliwa kosztów ogółem utrzymania krów.
Zgodnie z ekspertyzami przesłanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe, tj. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I ha użytków rolnych kształtuje się na poziomie 82-138 litów na ha. Natomiast średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła w przeliczeniu na I DJP kształtuje się na poziomie 30-105 litrów. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych na poziomie 100 litrów oraz 30litrów na 1 DJP bydła."

Projekt ustawy znajduje się tutaj.

 

ppr.pl/redakcja


POWIĄZANE

Jak informuje Krajowa Rada Producentów Drobiui Pasz, największy producent jaj ko...

Największy producent mięsa drobiowego w Ukrainie, firma MHP, poszerza swoją bezp...

W ciągu ostatnich lat nastąpiła rewolucja w sposobie zdobywania fachowej wiedzy ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę