Pilne prace legislacyjne w resorcie rolnictwa.

13 sierpnia 2018
Pilne prace legislacyjne w resorcie rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wszelkie uwagi mogą zgłaszać podmioty i instytucje, które uczestniczą w procesie legislacyjnym na poziomie konsultacji społecznych do dnia 28 sierpnia 2018r.

Resort wyjaśnia również, że stosunkowo krótki termin na zgłaszanie opinii i ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu ustawy spowodowany jest tym, iż Ministerstwo Rolnictwa chce umożliwić rolnikom ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego na nowych zasadach już od 2019 roku.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy m.innymi:

"Wprowadzenie zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na ] ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do ] dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku.
Zaproponowane zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), zwanej dalej „ustawą”, przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, poprzez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych jakie uzyskują producenci rolni z ich sprzedaży powodują, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego jego zapotrzebowania w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, a szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.
Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem paliw do prac polowych i transportowych oraz urządzeń technicznych. Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy tez napędu maszyn i urządzeń. Natomiast na przykład w przypadku krów mlecznych, w gospodarstwach produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki.
Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym obciążeniem kosztem paliwa kosztów ogółem utrzymania krów.
Zgodnie z ekspertyzami przesłanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe, tj. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I ha użytków rolnych kształtuje się na poziomie 82-138 litów na ha. Natomiast średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła w przeliczeniu na I DJP kształtuje się na poziomie 30-105 litrów. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych na poziomie 100 litrów oraz 30litrów na 1 DJP bydła."

Projekt ustawy znajduje się tutaj.

 

ppr.pl/redakcja


POWIĄZANE

Odpowiadając na wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych ...

Komisja Europejska od 18 stycznia do 12 kwietnia 2021 r. prowadzi konsultacje pu...

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył dziś w polsko-niderlandzkim spotka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę