EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Dopłaty do materiału siewnego

13 lipca 2007
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wprowadza ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 42, poz. 386, z późn. zm.).
Art. 40c ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, że dopłaty te mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4), z zastrzeżeniem art. 40 f czyli dopłat dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.

- Oznacza to, że ogólna kwota pomocy przyznana rolnikowi nie może przekroczyć 3 tys. euro w dowolnie wyznaczonym okresie 3 lat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
Agencja Rynku Rolnego realizująca dopłaty będzie wydawać beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis w rolnictwie Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis będzie także zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Wysokość stawek dopłat została zatem dostosowana do możliwości pomocy, która wynika z przepisów Unii Europejskiej – mówi Marek Chrapek , podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejm RP w dniu 11 maja 2007 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy wprowadza się zmianę w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U Nr 35, poz.217) polegającą na dodaniu przepisu, zgodnie z którym rolnikowi, któremu została  przyznana   płatność do  upraw  energetycznych  do  powierzchni   uprawy
rzepaku, przysługuje dodatkowa krajowa płatność do tej powierzchni w wysokości 176 zł za 1 ha. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Obowiązujące obecnie w naszym kraju  przepisy dają możliwość ubiegania się o pomoc de minimis z różnych programów a całkowity limit pomocy de minimis dla Polski wynosi 44 895 000 EURO,POWIĄZANE

Do tegorocznych żniw zrealizujemy rozbudowę i modernizację elewatora Braniewo- p...

Już od lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż b...

Zaprawianie materiału siewnego jest pierwszym, podstawowym zabiegiem ochrony roś...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę