Handel zagraniczny: rośliny oleiste i produkty ich przetwórstwa

8 października 2004

W pierwszych II kwartałach 2004 r. polski handel zagraniczny nasionami oleistych i produktami ich przerobu charakteryzował się ujemnym saldem w wysokości minus 289,8 mln Euro wobec minus 202,2 mln Euro rok wcześniej.

Pogorszenie deficytu nastąpiło w wyniku wzrostu wydatków na import nasion, olejów roślinnych, śrut oleistych i margaryn przy sumarycznym spadku wpływu z ich eksportu. Korzystniejsza sytuacja zaistniała w przypadku margaryn, gdzie odnotowano dodatni bilans handlowy oraz wzrost wartości sprzedaży.

W polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa dominuje import. W pierwszym półroczu 2004 r. wartość importu do Polski tej grupy produktów wyniosła ok. 307,6 mln Euro, tj. ok. 41% więcej w stosunku do takiego samego okresu roku 2003 r.

Wzrost wartości zakupów przy wzroście wolumenu tylko o 10% spowodowany był zwyżką cen surowców i produktów oleistych na światowych rynkach na skutek ograniczenia podaży. W strukturze towarowej (ujęcie wartościowe) tradycyjnie dominowały makuchy oleistych (71,7%). Wśród tej grupy około 92% stanowiła śruta sojowa.

Duże znaczenie odgrywały również oleje roślinne (20,6%). Nasiona oleistych stanowiły 7% wartości importu całej grupy, a margaryny jedynie 0,7%. Wartość zakupów śrut nasion oleistych zwiększyła się o 53,7% do 220,5 mln Euro (ilościowo tylko o 10%) oraz nasion oleistych (o 32% do 21,5 mln Euro; ilościowo spadek o 4%).

Wartość zaimportowanych olejów roślinnych zwiększyła się o 10% w porównaniu z 2003 r (ilościowo wzrost tylko o 5%). W pierwszym półroczu 2004 roku wystąpił wzrost importu margaryn (do stosunkowo niewielkiej wartości 2,3 mln Euro).

W rozpatrywanym okresie zaobserwowano nieznaczny spadek wartości eksportu grupy oleistych do jedynie 17,8 mln Euro, tj. o 3,5% w stosunku do poprzedniego roku. Do miernych wyników wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim utrzymujący się śladowy eksport nasion rzepaku, wynikający z ich niedoboru na polskim rynku.

Przyczyną jego niedoboru w kraju były słabe zbiory w poprzednim roku. Szacunki zbiorów rzepaku w Polsce w roku 2003 opiewają na 754 tys. ton; o 200 tys. ton (21%) mniej niż w rok wcześniej. Oprócz strat spowodowanych mrozami i suszą do spadku produkcji w Polsce przyczyniło się również ograniczenie areału upraw rzepaku i rzepiku o ok. 3%.

Wartość eksportu olejów roślinnych w II kw. 2004 r. utrzymywała się na niewielkim poziomie 2,7 mln Euro, jednak należy odnotować gwałtowny skok eksportu z 0,1 mln Euro przed rokiem. Nieznacznie wzrosła sprzedaż za granicę margaryn (o 7,2%) do wartości około 7 mln Euro z czego za około 1,6 mln Euro do Unii Europejskiej (23%). W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział przypadał śrutom (38% wartości sprzedaży), w dalszej kolejności margarynom (39,3%) oraz nasionom roślin oleistych (14,9%).

W przypadku eksportu margaryn po 1 maja br. nie daje się zauważyć istotnych zmian, a wzrost wartości sprzedaży margaryn był obserwowany już od dłuższego czasu. Na uwagę zasługuje olej rzepakowy, którego większość tegorocznego eksportu trafiła za granicę właśnie po 1 maja (o wartości 2,223 mln Euro, podczas gdy w całym półroczu 2,255 mln Euro).

Do Unii Europejskiej trafił olej rzepakowy za 2,102 mln Euro, i całość została wyeksportowana po 1 maja br. Oliwy z oliwek sprzedano w maju i czerwcu br. za 263 tys. Euro, a w całym półroczu za 271 tys. Euro, ale prawie cała ilość trafiła poza rynek unijny.

W przypadku importu, po 1 maja warto zwrócić uwagę na wzrost wartości importu oleju rzepakowego, którego w maju i czerwcu br. sprowadzono za 4,708 mln Euro wobec 5,823 mln Euro od początku roku 2004 (ilościowo stanowiło to 8,2 tys. ton (w V i VI) z 10 tys. ton w całym pierwszym półroczu 2004 roku. Olej rzepakowy w całości pochodził z Unii Europejskiej.


POWIĄZANE

W nawiązaniu do wystąpienia Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulew...

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę