List otwarty KZPR

11 kwietnia 2007
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku przekazało list otwarty  do Premiera Rządu RP , którym informuje Jarosława Kaczyńskiego, że Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r.  Dz. U. Nr 169 poz.1199 jest w dniu dzisiejszym przepisem martwym.

Jak podkreśla w liście Mariusz Olejnik , prezes KZPR wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego spowodowało, że od dnia 1 stycznia br. ustawa nie może być realizowana
w zakresie wykonania Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz powoduje nieopłacalność produkcji biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach.

Pociąga to za sobą takie konsekwencje jak miedzy innymi  groźbę utraty blisko 11 mln Euro wynikających z niewykorzystania przez polskich producentów rzepaku dopłat z budżetu unijnego do roślin energetycznych, utratę szansy na zwiększenie niezależności energetycznej Państwa i możliwości dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w paliwa ciekłe, niewykorzystanie własnego potencjału produkcji rolnej i odpadów przemysłu rolno-spożywczego,Ponadto  unieruchomienie-zamrożenie procesów logistyczno-planistycznych
w poszczególnych branżach związanych z uprawą roli, wytworzeniem biokomponentów i produkcją biopaliw,   zagrożenie polityczną porażką Rządu RP wywołaną niespełnieniem obietnic i zapisów programowych rządzących partii politycznych w zakresie rozwoju biopaliw oraz  naliczenie kar przez Unię Europejską za niewykonanie przez Polskę  przewidzianego Dyrektywą Rady 2003/30/WE udziału % biokomponentów w paliwach ciekłych (w roku 2010 wyniesie on 5,75% - energetycznie)

Zdaniem Olejnika Podpisanie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r.  Dz. U. Nr 169 poz.1199 w okresie zasiewów rzepaku w 2006r spowodowało zwiększenie przez rolników powierzchni zasiewów rzepaku ozimego
o około 17%. Natomiast zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dokonane przez Ministerstwo Finansów spowodowały zniszczenie istniejącego zalążka rynku biokomponentów i biopaliw w Polsce. Brak stanowczych działań Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany przepisów akcyzowych dla biopaliw spowoduje załamanie cenowe na rynku rzepaku w bieżącym roku z powodu nadwyżki surowca na rynku.
- Obecna sytuacja naraża polskich rolników na straty wynikłe z niekorzystnej ceny oraz niewykorzystanych środków unijnych.
- W związku z powyższym apelujemy o stworzenie natychmiastowego kryzysowego planu działań zgodnych z prawem unijnym i interesem narodowym
w zakresie produkcji biopaliw i wytwarzania poszczególnych biokomponentów, m.in. poprzez:
1.Zwolnienie lub zawieszenie podatku akcyzowego na biokomponenty produkowane przez rolników na własne potrzeby oraz na biokomponenty wprowadzane do obrotu jako samoistne paliwo (B100).
2.Zniesienie opłaty paliwowej od biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, jak i ich udziału w biopaliwach ciekłych.
3.Zmniejszenie wysokości podatku VAT na biokomponenty wprowadzane do obrotu handlowego jako samoistne paliwo (B-100) z 22 do 7 procent.  
4.Wprowadzenie dopłaty w wysokości 0,30 zł do każdego litra estru wprowadzanego na rynek w formie B-100.

W przypadku braku korzystnych zmian w sprawie stawek zwolnień z podatku akcyzowego i stawek podatku akcyzowego od biopaliw do dnia 15 maja 2007r. (termin końcowy składania wniosków o dopłaty do roślin energetycznych) wnioskujemy o wypłacenie producentom rolnym z budżetu państwa 11 mln Euro niewykorzystanych środków unijnych jako rekompensaty poniesionych strat – mówi prezes KZPR. - Dlatego też Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku prosi premiera RP o natychmiastową interwencję i wskazanie osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

POWIĄZANE

Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił w czwartek wniosek o odrzucenie informacji ...

Uruchomimy program poprawy żyzności gleb; na początek przewiduję w tym programie...

Polska jest europejskim liderem w produkcji niektórych owoców i warzyw. Nie mamy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę