informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Advertisement

Notowania cen zbóż

20 września 2001

Okres 10.09. - 15.09.2001

Skup zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ"

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa "PZZ" zgromadziły łącznie w ramach skupu i zakupu 66,6 tys. ton ziarna zbóż, w tym 59,9 tys. ton pszenicy.
Skup bezpośrednio od rolników wyniósł 60,1 tys. ton ziarna, z czego 53,9 tys. ton stanowiła pszenica. Najwyższy skup odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie województw: zachodnio-pomorskiego - 15,5 tys. ton, warmińsko - mazurskiego - 11,1 tys. ton, lubelskiego - 8,2 tys. ton.
Badane jednostki dokonały zakupów od ARR i od innych podmiotów gospodarczych w wysokości 6,5 tys. ton ziarna zbóż ogółem, w tym pszenicy - 6,0 tys. ton.
Od początku kampanii "PZZ" skupiły bezpośrednio od rolników 699,1 tys. ton zbóż ogółem, w tym 593,6 tys. ton pszenicy. Zakupy (z importu, od ARR i innych podmiotów gospodarczych) od początku kampanii wyniosły 55,3 tys. ton zbóż ogółem, z czego 46,5 tys. ton stanowiła pszenica. Stany magazynowe zbóż przedstawiały się następująco: zboża ogółem - 643,1 tys. ton, w tym pszenica - 519,9 tys. ton.

Ceny skupu zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ" (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

15.09.01 38,0 55,1 47,6 30,0 38,1 34,9

2.

08.09.01 30,4 55,1 47,8 28,8 38,9 35,1

3.

16.09.00 40,5 61,0 51,2 31,2 40,0 35,1

4.

1-2 (zł/q)

+7,6 0,0 -0,2 +1,2 -0,8 -0,2

5.

1:2 (%)

+25,0 0,0 -0,4 +4,2 -2,1 -0,6

6.

1-3 (zł/q)

-2,5 -5,9 -3,6 -1,2 -1,9 -0,2

7.

1:3 (%)

-6,2 -9,7 -7,0 -3,9 -4,8 -0,6

Ceny zbóż na targowiskach (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

Jęczmień

min.

max

średnio

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

15.09.01 35,0 65,0 51,8 25,0 50,0 40,2 35,0 58,0 47,2

2.

08.09.01 35,0 65,0 51,4 25,0 50,0 39,9 35,0 60,0 47,9

3.

16.09.00 45,0 70,0 57,6 34,0 60,0 43,5 40,0 65,0 52,2

4.

1-2 (zł/q)

0,0 0,0 +0,4 0,0 0,0 +0,3 0,0 -2,0 -0,7

5.

1:2 (%)

0,0 0,0 +0,8 0,0 0,0 +0,7 0,0 -3,3 -1,5

6.

1-3 (zł/q)

-10,0 -5,0 -5,8 -9,0 -10,1 -3,3 -5,0 -7,0 -5,0

7.

1:3 (%)

-22,2 -7,1 -10,1 -26,5 -16,7 -7,6 -12,5 -10,8 -9,6

Aktualna sytuacja na rynku zbóż

Skup zbóż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmalał o 20,5% a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku wzrósł o 26,8%.
Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, wypłacana dostawcom w PZZ i byłych PZZ, wynosiła 47,6 zł/q (spadek o 0,4% w stosunku do poprzedniego okresu), żyta - 34,9 zł/q (spadek o 0,6% w stosunku do poprzedniego okresu). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku cena pszenicy zmalała o 7,0%, żyta natomiast o 0,6%.
W omawianym okresie służby ISiPAR przeprowadziły w 224 jednostkach badanie przebiegu skupu interwencyjnego z dopłatą. Badane jednostki od początku kampanii do 15 września br. skupiły łącznie 1132,5 tys. ton, z czego 915,6 tys. ton pszenicy i 216,9 tys. ton żyta. Ceny płacone w tym systemie, po uwzględnieniu potrąceń, kształtowały się w granicach: 30,0 - 36,5 zł/q dla żyta i 45,0 - 52,5 zł/q dla pszenicy. We wrześniu dopłaty w systemie "bezpośrednich dopłat ARR dla producentów" wynoszą 70,0 zł/t dla żyta, 100,0 zł/t dla pszenicy. Zapasy zboża w magazynach wzrosły o 6,3% w stosunku do poprzedniego okresu i o 19,2% do ubiegłorocznych. Na targowiskach średnie ceny wynosiły: pszenicy - 51,8 zł/q (wzrost o 0,8% w stosunku do ubiegłego okresu), żyta - 40,2 zł/q (wzrost o 0,7%), jęczmienia - 47,2 zł/q (spadek o 1,5%).

Sprzedaż mąki i ceny zbytu

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwa "PZZ" sprzedały 17,3 tys. ton mąki bezpośrednio do piekarń i 4,3 tys. ton na rynek. Dzienne dostawy do piekarń wyniosły 2,9 tys. ton, na rynek - 0,7 tys. ton.

Średnie ceny zbytu mąki w "PZZ" i byłych "PZZ" (w zł/kg)

  16.09.00 08.09.01 15.09.01

Dynamika 4:2

Dynamika 4:3

żytnia typ 720

0,81 0,82 0,82 101,2 100,0

pszenna typ 850

1,07 0,83 0,83 77,6 100,0

poznańska

1,34 1,21 1,21 90,3 100,0

wrocławska

1,31 1,16 1,18 90,1 101,7

Źródło: Informacja nr 34/2001, GISiPAR


POWIĄZANE

Jesteśmy jako kraj potentatem produkcji owoców, ale jemy aż o 40% mniej owoców n...

Kujawsko – Pomorskie to ważny rolniczo region kraju, nie tylko z powodu dużego a...

W dniu 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę