Notowania cen zbóż

28 września 2001

Okres 17.09. - 22.09.2001

Skup zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ"

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa "PZZ" zgromadziły łącznie w ramach skupu i zakupu 79,5 tys. ton ziarna zbóż, w tym 73,1 tys. ton pszenicy. 
Skup bezpośrednio od rolników wyniósł 69,6 tys. ton ziarna, z czego 64,0 tys. ton stanowiła pszenica. Najwyższy skup odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie województw: zachodnio-pomorskiego - 13,5 tys. ton, kujawsko-pomorskie - 10, tys. ton, warmińsko-mazurskie - 9,3 tys. ton. 
Badane jednostki dokonały zakupów od ARR i od innych podmiotów gospodarczych w wysokości 9,9 tys. ton ziarna zbóż ogółem, w tym pszenicy - 9,1 tys. ton.
Od początku kampanii "PZZ" skupiły bezpośrednio od rolników 768,7 tys. ton zbóż ogółem, w tym 657,6 tys. ton pszenicy. Zakupy (z importu, od ARR i innych podmiotów gospodarczych) od początku kampanii wyniosły 65,2 tys. ton zbóż ogółem, z czego 55,6 tys. ton stanowiła pszenica. 
Stany magazynowe zbóż przedstawiały się następująco: zboża ogółem - 666,0 tys. ton, w tym pszenica - 539,7 tys. ton.

Ceny skupu zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ" (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

22.09.01 35,6 55,1 47,6 31,0 38,1 35,1

2.

15.09.01 38,0 55,1 47,6 30,0 38,1 34,9

3.

23.09.00 44,0 61,0 52,1 28,7 40,1 36,1

4.

1-2 (zł/q)

-2,4 0,0 0,0 +1,0 0,0 +0,2

5.

1:2 (%)

-6,3 0,0 0,0 +3,3 0,0 +0,6

6.

1-3 (zł/q)

-8,4 -5,9 -4,5 +2,3 -2,0 -1,0

7.

1:3 (%)

-19,1 -9,7 -8,6 +8,0 -5,0 -2,8

Ceny zbóż na targowiskach (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

Jęczmień

min.

max

średnio

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

22.09.01 32,0 60,0 51,0 30,0 60,0 42,4 35,0 58,0 47,2

2.

15.09.01 35,0 65,0 51,8 25,0 50,0 40,2 35,0 58,0 47,2

3.

23.09.00 45,0 70,0 57,1 35,0 50,0 42,9 40,0 64,0 52,3

4.

1-2 (zł/q)

-3,0 -5,0 -0,3 +5,0 +10,0 +2,2 0,0 0,0 0,0

5.

1:2 (%)

-8,6 -7,7 -0,6 +20,0 +20,0 +5,5 0,0 0,0 0,0

6.

1-3 (zł/q)

-13,0 -10,0 -5,6 -5,0 +10,0 -0,5 -5,0 -6,0 -5,1

7.

1:3 (%)

-28,9 -14,3 -9,8 -14,3 +20,0 -1,2 -12,5 -9,6 -9,8

Aktualna sytuacja na rynku zbóż

Skup zbóż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 15,9% a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku wzrósł o 141,9%. Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, wypłacana dostawcom w PZZ i byłych PZZ, wynosiła 47,6 zł/q (nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu), żyta - 35,1 zł/q (wzrost o 0,6% w stosunku do poprzedniego okresu). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku cena pszenicy zmalała o 8,6%, żyta natomiast o 2,8%.
W omawianym okresie służby ISiPAR przeprowadziły w 235 jednostkach badanie przebiegu skupu interwencyjnego z dopłatą. Badane jednostki od początku kampanii do 22 września br. skupiły łącznie 1.298,8 tys. ton, z czego 1.060,5 tys. ton pszenicy i 238,3 tys. ton żyta. Ceny płacone w tym systemie, po uwzględnieniu potrąceń, kształtowały się w granicach: 31,4 - 36,5 zł/q dla żyta i 43,0 - 52,5 zł/q dla pszenicy. We wrześniu dopłaty w systemie "bezpośrednich dopłat ARR dla producentów" wynoszą 70,0 zł/t dla żyta, 100,0 zł/t dla pszenicy. Zapasy zboża w magazynach wzrosły o 3,6% w stosunku do poprzedniego okresu i o 23,5% w porównaniu do ubiegłorocznych. Na targowiskach średnie ceny wynosiły: pszenicy - 51,5 zł/q (spadek o 0,6% w stosunku do ubiegłego okresu), żyta - 42,4 zł/q (wzrost o 5,5%), jęczmienia - 47,2 zł/q (nie uległa zmianie).

Sprzedaż mąki i ceny zbytu

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwa "PZZ" sprzedały 16,2 tys. ton mąki bezpośrednio do piekarń i 4,3 tys. ton na rynek. Dzienne dostawy do piekarń wyniosły 2,7 tys. ton, na rynek - 0,7 tys. ton.

Średnie ceny zbytu mąki w "PZZ" i byłych "PZZ" (w zł/kg)

  23.09.00 15.09.01 22.09.01

Dynamika 4:2

Dynamika 4:3

żytnia typ 720

0,81 0,82 0,82 101,2 100,0

pszenna typ 850

1,06 0,83 0,83 78,3 100,0

poznańska

1,34 1,21 1,21 90,3 100,0

wrocławska

1,32 1,18 1,20 90,9 101,7

Źródło: Informacja nr 35/2001, GISiPAR


POWIĄZANE

Według stanu na 27 stycznia Ukraina wyeksportowała 25,991 mln ton zbóż i roślin ...

Według ukraińskiej agencji Informacyjnej ceny eksportowe kazachskiej pszenicy sp...

Innowacyjny i stworzony w duchu zasad zrównoważonego rolnictwa środek ochrony ro...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę