CTR_80917

Notowania cen zbóż

25 października 2001

Okres 15.10. - 20.10.2001

Skup zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ"

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa "PZZ" zgromadziły łącznie w ramach skupu i zakupu 83,5 tys. ton ziarna zbóż, w tym 78,8 tys. ton pszenicy.
Skup bezpośrednio od rolników wyniósł 72,9 tys. ton ziarna, z czego 68,6 tys. ton stanowiła pszenica. Najwyższy skup odnotowano w przedsiębiorstwach na terenie województw: kujawsko-pomorskiego - 17,8 tys. ton, mazowieckiego - 11,9 tys. ton, lubelskiego - 8,1 tys. ton.
Badane jednostki dokonały zakupów od ARR i od innych podmiotów gospodarczych w wysokości 10,6 tys. ton ziarna zbóż ogółem, w tym pszenicy - 10,2 tys. ton.
Od początku kampanii "PZZ" skupiły bezpośrednio od rolników 1.047,4 tys. ton zbóż ogółem, w tym 910,7 tys. ton pszenicy. Zakupy (z importu, od ARR i innych podmiotów gospodarczych) od początku kampanii wyniosły 108,3 tys. ton zbóż ogółem, z czego 94,1 tys. ton stanowiła pszenica. Stany magazynowe zbóż przedstawiały się następująco: zboża ogółem - 877,7 tys. ton, w tym pszenica - 741,3 tys. ton.

Ceny skupu zbóż w "PZZ" i byłych "PZZ" (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

20.10.01 38,0 55,1 48,6 30,0 39,1 34,9

2.

13.10.01 34,6 55,1 47,9 30,0 37,1 34,9

3.

21.10.00 42,1 60,0 53,0 29,6 44,0 38,9

4.

1-2 (zł/q)

+3,4 0,0 +0,7 0,0 +2,0 0,0

5.

1:2 (%)

+9,8 0,0 +1,5 0,0 +5,4 0,0

6.

1-3 (zł/q)

-4,1 -4,9 -4,4 +0,4 -4,9 -4,0

7.

1:3 (%)

-9,7 -8,2 -8,3 +1,3 -11,1 -10,3

Ceny zbóż na targowiskach (zł/q)

Lp.

Data

Pszenica

Żyto

Jęczmień

min.

max

średnio

min.

max

średnio

min.

max

średnio

1.

20.01.01 40,0 60,0 52,2 28,0 50,0 40,4 35,0 60,0 48,5

2.

13.10.01 40,0 60,0 52,5 30,0 45,0 40,2 35,0 60,0 48,2

3.

21.10.00 44,0 76,0 58,1 35,0 56,0 42,7 38,0 70,0 51,9

4.

1-2 (zł/q)

0,0 0,0 -0,3 -2,0 +5,0 +0,2 0,0 0,0 +0,3

5.

1:2 (%)

0,0 0,0 -0,6 -6,7 +11,1 +0,5 0,0 0,0 +0,6

6.

1-3 (zł/q)

-4,0 -16,0 -6,2 -7,0 -6,0 -2,3 -3,0 -10,0 -3,4

7.

1:3 (%)

-9,1 -21,1 -10,6 -20,0 -10,7 -5,4 -7,9 -14,3 -6,6

Aktualna sytuacja na rynku zbóż 

Skup zbóż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 2,8%, a w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku wzrósł o 12,9%. Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, wypłacana dostawcom w PZZ i byłych PZZ, wynosiła 48,6 zł/q (wzrost o 1,5% w stosunku do poprzedniego okresu), żyta - 34,9 zł/q (nie zmieniła się). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku cena pszenicy zmalała o 8,3%, żyta natomiast o 10,3%.
W omawianym okresie służby ISiPAR przeprowadziły w 206 jednostkach badanie przebiegu skupu interwencyjnego z dopłatą. Badane jednostki od początku kampanii do 20 października br. skupiły łącznie 1.743,5 tys. ton, z czego 1.458,5 tys. ton pszenicy i 285,0 tys. ton żyta. Ceny płacone w tym systemie, po uwzględnieniu potrąceń, kształtowały się w granicach: 31,4 - 36,6 zł/q dla żyta i 43,0 - 52,8 zł/q dla pszenicy. W październiku dopłaty w systemie "bezpośrednich dopłat ARR dla producentów" wynoszą 75,0 zł/t dla żyta, 110,0 zł/t dla pszenicy.
Zapasy zboża w magazynach wzrosły o 3,6% w stosunku do poprzedniego okresu i o 26,2% w porównaniu do ubiegłorocznych. Na targowiskach średnie ceny wynosiły: pszenicy - 52,2 zł/q (spadły o 0,6% w stosunku
do ubiegłego okresu), żyta - 40,4 zł/q (wzrost o 0,5%), jęczmienia - 48,5 zł/q (wzrost o 0,6%).

Sprzedaż mąki i ceny zbytu

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwa "PZZ" sprzedały 16,5 tys. ton mąki bezpośrednio do piekarń i 4,5 tys. ton na rynek. Dzienne dostawy do piekarń wyniosły 2,7 tys. ton, na rynek - 0,7 tys. ton. 

Średnie ceny zbytu mąki w "PZZ" i byłych "PZZ" (w zł/kg)

  21.10.00 13.10.01 20.10.01

Dynamika 4:2

Dynamika 4:3

żytnia typ 720

0,81 0,81 0,80 98,8 98,8

pszenna typ 850

1,02 0,82 0,84 82,3 102,4

poznańska

1,32 1,19 1,18 89,4 99,2

wrocławska

1,31 1,17 1,18 90,1 100,8

Źródło: Informacja nr 39/2001, GISiPAR


POWIĄZANE

Zespół suszarniczo – magazynowy o pojemności blisko 20 tys. ton, zrealizowany pr...

W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 6,4 mln ton ziarna zbóż, łącznie z ziarn...

Na krajowym rynku zbóż oferta jest niewielka, a w sytuacji opóźnionych zbiorów k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę