EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Pomoc finansowa dla grup producentów owoców i warzyw

3 lutego 2006

W Dzienniku Ustaw Nr 16 poz. 121 i 122 z dnia 31 stycznia br. opublikowano dwa bardzo istotne dla sektora ogrodniczego rozporządzenia zapewniające bardzo korzystne warunki uzyskiwania pomocy na inwestycje realizowane przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, są to:

- rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania,

- rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Wydanie tych rozporządzeń jest efektem starań Polski na forum Unii Europejskiej zmierzających do uproszczenia wspólnotowych przepisów w zakresie wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Starania Polski znalazły odzwierciedlenie w wydanym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2113/2004 z 10 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. W ślad za zmianami prawodawstwa wspólnotowego, została znowelizowana ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm).

Pomoc finansowa, wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% (w tym 50% z budżetu UE i 25% z budżetu krajowego) kwalifikowanych kosztów inwestycji. Należy podkreślić, iż zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym Państwo Członkowskie jest zobowiązane do udziału w finansowaniu kwalifikujących się kosztów inwestycyjnych w wysokości od 5 do 25%.

Ze względu na stosunkowo niski poziom zorganizowania producentów na rynku owoców i warzyw w Polsce, uznano za uzasadnione, aby poziom wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków krajowych był najwyższym poziomem dopuszczanym przepisami Unii Europejskiej. Zakłada się, że dofinansowanie inwestycji na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło nowy, silny bodziec dla sektora, który zdynamizuje proces powstawania nowych grup producentów owoców i warzyw.

Określona w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokość udzielanej pomocy powinna ułatwić wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw zrealizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych poprawiających ich infrastrukturę techniczną (np. poprzez budowę i rozbudowę powierzchni magazynowej, zakup maszyn i urządzeń służących do sortowania i pakowania owoców i warzyw, zakup specjalistycznych środków transportu).


POWIĄZANE

Do tegorocznych żniw zrealizujemy rozbudowę i modernizację elewatora Braniewo- p...

Już od lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż b...

Zaprawianie materiału siewnego jest pierwszym, podstawowym zabiegiem ochrony roś...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę