CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Susza w Wielkopolsce

9 lipca 2008
W związku z występowaniem na terenie województwa wielkopolskiego w okresie maj - czerwiec 2008 r. wysokich temperatur powietrza, przy jednoczesnym braku opadów atmosferycznych, należy oczekiwać znacznego obniżenia wysokości oraz jakości plonów większości roślin uprawnych na terenie całej Wielkopolski. Dlatego też kierując się sygnałami napływającymi w tej sprawie od delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz realizując wniosek VI Walnego Zgromadzenia zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka  o podjęcie działań w kierunku uznania obszaru całego województwa wielkopolskiego za dotknięty klęską suszy.

 Wystąpienie suszy na terenie województwa wielkopolskiego potwierdza System Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
-W tej sytuacji uważam za niezbędne udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom, przede wszystkim gospodarującym na słabych jakościowo użytkach rolnych, których sytuacja ekonomiczna ulegnie znacznemu pogorszeniu. Pragnę podkreślić, że ponad 40% obszaru Wielkopolski zajmują gleby o niskich wskaźnikach bonitacyjnych (V i VI klasy), które są szczególnie wrażliwe na niedobory wilgoci.
Z uwagi na zaistniałą sytuację, uprzejmie proszę o wystąpienie, w ramach posiadanych kompetencji, do Premiera Rządu RP o podjęcie takich działań  jak
zwiększenie dostępności do uzyskania preferencyjnych kredytów obrotowych z przeznaczeniem na wznowienie produkcji, m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych oraz materiałów opałowych,
przedłużenie terminu spłaty już uzyskanych kredytów preferencyjnych oraz innych kredytów zaciągniętych przez rolników w bieżącym roku,
Ponadto  przydziału z rezerwy celowej budżetu państwa, środków na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej dla rodzin rolników, których gospodarstwa najbardziej zostały dotknięte suszą, przyznanie rekompensat finansowych dla gmin, których wójtowie/burmistrzowie podjęli decyzję o częściowym umorzeniu lub całkowitym zwolnieniu z podatku rolnego poszkodowanych rolników oraz  obniżenie przez ANR czynszów dzierżawnych dla dzierżawców na gruntach objętych suszą.
Wyrażam przekonanie, że uznanie obszaru województwa wielkopolskiego za dotknięty klęską suszy i podjęcie w związku z tym stosownych działań w celu złagodzenia jej skutków, spełni oczekiwania społeczności rolniczej i wpłynie na złagodzenie niepokojów panujących wśród rolników – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


POWIĄZANE

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 28.07.2017 z uwagi na wiosenne przymrozki t...

W dniu 15 września 2017 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się war...

1 października br. w Unii Europejskiej dojdzie do silnej deregulacji rynku cukru...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę