Uwaga na znak „Znak Ekologiczny EKO”

1 lutego 2008
Znakiem tym bywają oznakowane znakowane nawozy niedopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Do stosowania w rolnictwie ekologicznym dopuszczone są nawozy i środki poprawiające właściwości gleby wymienione w załączniku II. A rozporządzenia Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.
W Polsce „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym” prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków.  Wykaz jest dostępny na stronie: http://www.iung.pulawy.pl/Odpady/Wykaz.htm

Mimo tego, że nawóz WAP-MAG wg obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce przepisów prawnych nie jest nawozem dopuszczonym do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a jest oznakowany znakiem „Znak Ekologiczny EKO”, sprzedawcy nawozów – świadomie lub nieświadomie – wprowadzają w błąd rolników ekologicznych, zapewniając ich, że znak ten jest dowodem na dopuszczenie tego nawozu w rolnictwie ekologicznym. W wyniku kontroli gospodarstw na zgodność z rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych po stwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą faktu zastosowania przez rolnika tego nawozu, nakładane są sankcje w postaci: niezaliczenia okresu przestawiania lub cofnięcia certyfikatu na produkty, co skutkuje także niewypłaceniem dotacji z tytułu realizacji działań rolnośrodowiskowych, pakiet rolnictwo ekologiczne.
Od 2003 r., gdy po raz pierwszy jednostka certyfikująca PCBC Oddział w Pile wydała certyfikat stwierdzający przydatność nawozu WAP-MAG do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a następnie zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GNR-re-440-5-5-/04 z 20 sierpnia 2004 r.) certyfikaty te straciły ważność z dniem 1 maja 2004 r., a producent nadal opatruje opakowania nawozu WAP-MAG „Znakiem Ekologicznym EKO”, stwierdzamy co roku kilka przypadków rolników, którzy nieświadomie kupili i zastosowali ten nawóz sądząc, że jest on dopuszczony w rolnictwie ekologicznym, wskutek czego tracą rok przestawiania gospodarstwa i dotacje do rolnictwa ekologicznego.

POWIĄZANE

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji C(2020)9590 z dnia 22.12.2020 r. wyprodukow...

Platforma Żywnościowa to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w o...

Ubiegłoroczne zbiory kukurydzy na ziarno są już prawie zakończone. W niektórych ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę