Uwaga na znak „Znak Ekologiczny EKO”

1 lutego 2008
Znakiem tym bywają oznakowane znakowane nawozy niedopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Do stosowania w rolnictwie ekologicznym dopuszczone są nawozy i środki poprawiające właściwości gleby wymienione w załączniku II. A rozporządzenia Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.
W Polsce „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym” prowadzi Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków.  Wykaz jest dostępny na stronie: http://www.iung.pulawy.pl/Odpady/Wykaz.htm

Mimo tego, że nawóz WAP-MAG wg obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce przepisów prawnych nie jest nawozem dopuszczonym do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a jest oznakowany znakiem „Znak Ekologiczny EKO”, sprzedawcy nawozów – świadomie lub nieświadomie – wprowadzają w błąd rolników ekologicznych, zapewniając ich, że znak ten jest dowodem na dopuszczenie tego nawozu w rolnictwie ekologicznym. W wyniku kontroli gospodarstw na zgodność z rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych po stwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą faktu zastosowania przez rolnika tego nawozu, nakładane są sankcje w postaci: niezaliczenia okresu przestawiania lub cofnięcia certyfikatu na produkty, co skutkuje także niewypłaceniem dotacji z tytułu realizacji działań rolnośrodowiskowych, pakiet rolnictwo ekologiczne.
Od 2003 r., gdy po raz pierwszy jednostka certyfikująca PCBC Oddział w Pile wydała certyfikat stwierdzający przydatność nawozu WAP-MAG do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a następnie zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GNR-re-440-5-5-/04 z 20 sierpnia 2004 r.) certyfikaty te straciły ważność z dniem 1 maja 2004 r., a producent nadal opatruje opakowania nawozu WAP-MAG „Znakiem Ekologicznym EKO”, stwierdzamy co roku kilka przypadków rolników, którzy nieświadomie kupili i zastosowali ten nawóz sądząc, że jest on dopuszczony w rolnictwie ekologicznym, wskutek czego tracą rok przestawiania gospodarstwa i dotacje do rolnictwa ekologicznego.

POWIĄZANE

W nawiązaniu do wystąpienia Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulew...

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę