W sprawie preferencyjnego zakupu nawozów

15 kwietnia 2008
Przedstawiamy odpowiedz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący umożliwienia grupom producenckim pominięcia podmiotów handlowych przy zakupie nawozów sztucznych na potrzeby rolników będących ich członkami.

Jedną z głównych korzyści, wynikających z członkostwa w grupie producentów rolnych, jest możliwość wspólnego zaopatrywania się w środki produkcji przez jej członków, co z kolei umożliwia ograniczenie liczby pośredników oraz zwiększenie siły negocjacyjnej rolników. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), w akcie założycielskim grupy producentów rolnych mogą być zawarte postanowienia dotyczące zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji. Z informacji od funkcjonujących grup wynika, że wiele grup korzysta z tego zapisu i w swoich aktach założycielskich jako jeden z celów działalności grupy wymienia - wspólne zaopatrywanie się w środki produkcji. Jeżeli w akcie założycielskim znalazł się taki zapis, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby grupa zajmowała się tego typu działalnością. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku spółdzielni rolniczych oraz innych organizacji rolniczych, które mogą zamieścić w swoich statutach zapisy o sposobie zaopatrywania się w środki produkcji.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 251, poz.1847) grupy producentów rolnych zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych, w części przeznaczonej na zakup środków do produkcji przekazanych członkom grupy oraz na szkolenia członków grupy. Wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada żadnych narzędzi prawnych, które mogłyby nakazać producentom nawozów sprzedaży swoich produktów bezpośrednio dla grup producentów rolnych z pominięciem pośredników. Grupy o wysokim potencjale produkcyjnym nabywają środki do produkcji bezpośrednio od ich producentów.POWIĄZANE

Spotkanie ministra polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solskiego oraz mini...

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla produc...

W dniu 9 czerwca 2022 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Roln...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę