CTR_80917

Z myślą zarówno o producentach jak i przetwórcach

28 sierpnia 2007
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera również wszelkie inicjatywy zmierzające do zacieśnienia współpracy między producentami i przetwórcami działającymi na rynku wieprzowiny. Zachętę do szerszego wykorzystywania kontraktacji przez zakłady przetwórcze stanowi zapis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 w zakresie działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, który brzmi: „wspierane są projekty realizowane przez zakłady, które zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami rolnymi".

- Wsparcie w ramach niniejszego działania dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Wsparcie będzie dotyczyć projektów, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych (dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw - czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób).
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomoc finansowa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw (czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób i posiadających roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro). Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły standardowo otrzymać do 40% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, a poziom ten może zostać podwyższony do 50% w przypadku, gdy beneficjent będzie zaopatrywał się w surowce do produkcji od grup producentów rolnych – mówi Maciej Jabłoński , sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ze wsparcia korzystać mogą również podmioty, których ze względu na stan zatrudnienia i wysokość obrotów nie można zaliczyć do sektora MSP (jednakże firmy zatrudniające nie więcej niż 750 osób lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 min euro). W takim przypadku poziom wsparcia realizowanych przedsięwzięć nie może przekraczać 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
POWIĄZANE

We wtorek rząd zdecydował o przyznaniu 25 mln euro pomocy dla fińskich rolników....

Nowe dane dotyczące europejskiego sektora zbóż i roślin oleistych opublikowane p...

Na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictw...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę