Z myślą zarówno o producentach jak i przetwórcach

28 sierpnia 2007
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera również wszelkie inicjatywy zmierzające do zacieśnienia współpracy między producentami i przetwórcami działającymi na rynku wieprzowiny. Zachętę do szerszego wykorzystywania kontraktacji przez zakłady przetwórcze stanowi zapis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 w zakresie działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, który brzmi: „wspierane są projekty realizowane przez zakłady, które zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami rolnymi".

- Wsparcie w ramach niniejszego działania dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów objętych Załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Wsparcie będzie dotyczyć projektów, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych (dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw - czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób).
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomoc finansowa skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw (czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób i posiadających roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro). Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły standardowo otrzymać do 40% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, a poziom ten może zostać podwyższony do 50% w przypadku, gdy beneficjent będzie zaopatrywał się w surowce do produkcji od grup producentów rolnych – mówi Maciej Jabłoński , sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ze wsparcia korzystać mogą również podmioty, których ze względu na stan zatrudnienia i wysokość obrotów nie można zaliczyć do sektora MSP (jednakże firmy zatrudniające nie więcej niż 750 osób lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 min euro). W takim przypadku poziom wsparcia realizowanych przedsięwzięć nie może przekraczać 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
POWIĄZANE

Plantatorzy zbóż tradycyjnie wykonują oprysk przedżniwny na plantacjach. Zalety ...

Kilkudziesięciu uczniów z 10 szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa ...

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę