CTR_80917

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 stycznia 2008
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację o nowych uregulowaniach na rynku cukru oraz informację o restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w świetle nowych uregulowań na rynku cukru.
Głównym powodem wprowadzenia zmian w organizacji rynku cukru była konieczność dotrzymania zobowiązań wobec uzgodnień ze Światową Organizacją ds. Handlu odnośnie ilości i wartości subsydiowanego eksportu, jak również ograniczenie produkcji cukru na terytorium UE. Podstawowymi celami reformy wspólnotowego rynku cukru było zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów cukru i stworzenie stabilnej przyszłości dla wspólnotowego rynku poprzez ograniczenie produkcji cukru buraczanego i utworzenie funduszu restrukturyzacji.
Podstawowe elementy reformy rynku cukru to:
- połączenie kwoty A i B w jedna kwotę. Łączna kwota produkcji cukru została utrzymana na poziomie sumy kwot A i B przydzielonych na rok gospodarczy 2005/2006. Jednocześnie państwa członkowskie mogły dokupić dodatkową kwotę cukru łącznie dla wszystkich państw członkowskich Wspólnoty w wysokości 1,1 mln ton;
- zmniejszenie cen cukru o 36%. Redukcja cen następuje z każdym rokiem gospodarczym od 32,9 euro za tonę w roku 2006/2007 do 26,3 euro za tonę w roku 2010/2011;
- oddzielenie płatności dla plantatorów buraków cukrowych. Płatności te będą docelowo w 64,2% rekompensować utratę dochodów rolników, wynikającą z obniżenia minimalnych cen buraków cukrowych w stosunku do obowiązujących przed reformą;
- ograniczenie skupu interwencyjnego cukru do 600 tys. ton cukru rocznie dla całej Wspólnoty (dla Polski 57 519 ton) w latach 2006/2007-2009-2010;
- wniesienie opłaty produkcyjnej od przyznanej kwoty produkcyjnej cukru począwszy od roku gospodarczego 2007/2008 przez producentów cukru w wysokości 12euro/t.
- zapobiegawcze wycofanie cukru z rynku, w celu zachowania równowagi na rynku cukru w roku gospodarczym 2006/2007 i 2007/2008. Wycofanie zapobiegawcze spowodowało zmniejszenie produkcji kwotowej cukru w Polsce w roku gospodarczym 2006/2007 o 10%, a w roku gospodarczym 2007/2008 o 13,5%;
- utworzenie funduszu restrukturyzacyjnego, w którym przewidziano pomoc restrukturyzacyjną dla tych producentów, którzy oddadzą kwoty do funduszu i zrezygnują na stałe z części lub całości produkcji. Wysokość pomocy wypłacanej z funduszu w przypadku całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych wynosi w roku gospodarczym 2006/2007 i 2007/2008 - 730 euro na tonę, w roku 2008/2009 - 625 euro na tonę i w 2009/2010 - 520 euro na tonę.

Informację o restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w świetle nowych uregulowań na rynku cukru przedstawił prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - Krzysztof Kowa.
Opracowany przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. proces restrukturyzacji jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 litego 2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 968 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 320/2006.
W związku z reformą rynku cukru Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest zobligowana do opracowania modelu restrukturyzacji, który zakładałby ograniczenie produkcji cukru i stopniowe wygaszanie cukrowni.
Przedstawiony projekt Planu Restrukturyzacji składa się przede wszystkim z planowanych celów i działań, które zakładają prowadzenie zyskownej produkcji cukru i zajęcie stabilnej pozycji na rynku polskim i europejskim. Jako główne kryterium restrukturyzacji przyjęto doprowadzenie do jak najbardziej zyskownej produkcji cukru w KSC poprzez zdecydowane obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki. Poza tym przewidziana jest również pomoc dla plantatorów buraków cukrowych i dostawców maszyn. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, pomoc finansowa z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacyjnego wyniesie 21.660.228 euro. Ponadto zgodnie z art.3 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006, 10% wartości pomocy uzyskanej przez spółkę z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacyjnego w kwocie 5.700.060 euro zostanie rozdzielone pomiędzy plantatorów i dostawców usług rolniczych w proporcjach i na zasadach określonych przez ARR (na zasadach określonych przez UE).
Podstawowym środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu ma być rezygnacja z produkcji cukru połączona z całkowitym demontażem urządzeń służących wyłącznie do produkcji cukru w Cukrowni Lublin w Lublinie.
W trakcie dyskusji posłowie i zaproszeni goście poruszali problem likwidowanej cukrowni. Wskazywali na bezzasadność podjętej decyzji ze względu na bardzo dobrą kondycję ekonomiczną i technologiczną cukrowni Lublin i jej czołową pozycję wśród wszystkich oddziałów wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej. Posłowie wnioskowali o powołanie zespołu do opracowania dezyderatu w tej sprawie.

POWIĄZANE

Badania sadów w woj. mazowieckim pod kątem gatunków i odmian drzew owocowych prz...

Tegoroczny nieurodzaj owoców daje się we znaki branży przetwórczej - powiedziała...

We wtorek rząd zdecydował o przyznaniu 25 mln euro pomocy dla fińskich rolników....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę