Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 stycznia 2008
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację o nowych uregulowaniach na rynku cukru oraz informację o restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w świetle nowych uregulowań na rynku cukru.
Głównym powodem wprowadzenia zmian w organizacji rynku cukru była konieczność dotrzymania zobowiązań wobec uzgodnień ze Światową Organizacją ds. Handlu odnośnie ilości i wartości subsydiowanego eksportu, jak również ograniczenie produkcji cukru na terytorium UE. Podstawowymi celami reformy wspólnotowego rynku cukru było zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów cukru i stworzenie stabilnej przyszłości dla wspólnotowego rynku poprzez ograniczenie produkcji cukru buraczanego i utworzenie funduszu restrukturyzacji.
Podstawowe elementy reformy rynku cukru to:
- połączenie kwoty A i B w jedna kwotę. Łączna kwota produkcji cukru została utrzymana na poziomie sumy kwot A i B przydzielonych na rok gospodarczy 2005/2006. Jednocześnie państwa członkowskie mogły dokupić dodatkową kwotę cukru łącznie dla wszystkich państw członkowskich Wspólnoty w wysokości 1,1 mln ton;
- zmniejszenie cen cukru o 36%. Redukcja cen następuje z każdym rokiem gospodarczym od 32,9 euro za tonę w roku 2006/2007 do 26,3 euro za tonę w roku 2010/2011;
- oddzielenie płatności dla plantatorów buraków cukrowych. Płatności te będą docelowo w 64,2% rekompensować utratę dochodów rolników, wynikającą z obniżenia minimalnych cen buraków cukrowych w stosunku do obowiązujących przed reformą;
- ograniczenie skupu interwencyjnego cukru do 600 tys. ton cukru rocznie dla całej Wspólnoty (dla Polski 57 519 ton) w latach 2006/2007-2009-2010;
- wniesienie opłaty produkcyjnej od przyznanej kwoty produkcyjnej cukru począwszy od roku gospodarczego 2007/2008 przez producentów cukru w wysokości 12euro/t.
- zapobiegawcze wycofanie cukru z rynku, w celu zachowania równowagi na rynku cukru w roku gospodarczym 2006/2007 i 2007/2008. Wycofanie zapobiegawcze spowodowało zmniejszenie produkcji kwotowej cukru w Polsce w roku gospodarczym 2006/2007 o 10%, a w roku gospodarczym 2007/2008 o 13,5%;
- utworzenie funduszu restrukturyzacyjnego, w którym przewidziano pomoc restrukturyzacyjną dla tych producentów, którzy oddadzą kwoty do funduszu i zrezygnują na stałe z części lub całości produkcji. Wysokość pomocy wypłacanej z funduszu w przypadku całkowitego demontażu urządzeń produkcyjnych wynosi w roku gospodarczym 2006/2007 i 2007/2008 - 730 euro na tonę, w roku 2008/2009 - 625 euro na tonę i w 2009/2010 - 520 euro na tonę.

Informację o restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w świetle nowych uregulowań na rynku cukru przedstawił prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - Krzysztof Kowa.
Opracowany przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. proces restrukturyzacji jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 litego 2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 968 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 320/2006.
W związku z reformą rynku cukru Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest zobligowana do opracowania modelu restrukturyzacji, który zakładałby ograniczenie produkcji cukru i stopniowe wygaszanie cukrowni.
Przedstawiony projekt Planu Restrukturyzacji składa się przede wszystkim z planowanych celów i działań, które zakładają prowadzenie zyskownej produkcji cukru i zajęcie stabilnej pozycji na rynku polskim i europejskim. Jako główne kryterium restrukturyzacji przyjęto doprowadzenie do jak najbardziej zyskownej produkcji cukru w KSC poprzez zdecydowane obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki. Poza tym przewidziana jest również pomoc dla plantatorów buraków cukrowych i dostawców maszyn. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, pomoc finansowa z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacyjnego wyniesie 21.660.228 euro. Ponadto zgodnie z art.3 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006, 10% wartości pomocy uzyskanej przez spółkę z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacyjnego w kwocie 5.700.060 euro zostanie rozdzielone pomiędzy plantatorów i dostawców usług rolniczych w proporcjach i na zasadach określonych przez ARR (na zasadach określonych przez UE).
Podstawowym środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu ma być rezygnacja z produkcji cukru połączona z całkowitym demontażem urządzeń służących wyłącznie do produkcji cukru w Cukrowni Lublin w Lublinie.
W trakcie dyskusji posłowie i zaproszeni goście poruszali problem likwidowanej cukrowni. Wskazywali na bezzasadność podjętej decyzji ze względu na bardzo dobrą kondycję ekonomiczną i technologiczną cukrowni Lublin i jej czołową pozycję wśród wszystkich oddziałów wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej. Posłowie wnioskowali o powołanie zespołu do opracowania dezyderatu w tej sprawie.

POWIĄZANE

Spotkania polowe to doskonała okazja dla rolników, by zapoznać się z nowościami,...

POLAN jest firmą polską, której 100% udziałów posiada Agencja Nieruchomości Roln...

Plantatorzy zbóż tradycyjnie wykonują oprysk przedżniwny na plantacjach. Zalety ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę