Advertisement

Zasady sprzedaży przez ARR zbóż z dopłatami

30 grudnia 2002

W celu ujednolicenia zasad udzielania dopłat wyrównawczych określonych Uchwałą Nr 125/2002 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2002 roku oraz obiektywizacji cen sprzedaży zbóż przez przedsiębiorców, Agencja Rynku Rolnego uprzejmie zawiadamia, że warunkiem uzyskania dopłat wyrównawczych do sprzedanych zbóż, od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2003 roku, będzie sprzedaż zbóż na krajowej giełdzie towarowej, która:

1. Upubliczni zlecenie sprzedaży zboża złożone przez przedsiębiorcę z 5-dniowym wyprzedzeniem i dokona sprzedaży w ramach publicznego postępowania ofertowego w formie przetargu opartego o licytacji w górę.

2. Zabezpieczy zlecenie sprzedaży poprzez wpłatę przez przedsiębiorcę wadium w kwocie stanowiącej nie mniej niż 2% wartości oferty w cenie wywoławczej (netto).

3. Umożliwi bieżące monitorowanie przebiegu sesji przez upełnomocnionego przedstawiciela ARR.

4. Zapewni, w systemie przetargowym, ogólnopolski i równy dostęp uczestników rynku.

5. Przyjmie zlecenie od przedsiębiorcy, który określi pierwszą cenę wywoławczą na poziomie ceny interwencyjnej z 2002 r. tj. na pszenicę 440 zł/t (netto) i żyto 325 zł/t (netto) a następne obniżenie ceny nie będzie większe niż 5% poprzedniej ceny wywoławczej ustalonej nowym zleceniem sprzedaży na 5 dni giełdowych przed datą sesji przetargowej.

6. Rozliczy finansowo transakcję przez izbę rozliczeniową giełdy towarowej w ciągu 14 dni, a w rozliczeniach nie będą dokonywane potrącenie wierzytelności z wyjątkiem potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

7. Na 3 dni giełdowe przed datą sesji przetargowej, przekaże ARR informacje dotyczące przedsiębiorcy, proponowanej ceny wywoławczej, ilości wystawianego zboża do sprzedaży.

Powyższe warunki dotyczą przedsiębiorców, którzy dokonali skupu pszenicy i żyta ze zbiorów 2002 roku na podstawie umów zawartych z Agencją Rynku Rolnego i chcą skorzystać z dopłat wyrównawczych.


POWIĄZANE

Specjalne komisje ds. szacowania strat z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych pr...

Projekt ustawy, który reguluje pobieranie opłat za wysianie w gospodarstwie nasi...

Spośród ponad 150 winnic istniejących na Podkarpaciu blisko 60 proc. przyjmuje t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę