informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Zdaniem samorządu rolniczego

18 października 2007
Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo sprzeciwia się przyjętym w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako jednostki organizacyjnej wykonującej niektóre obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dotyczącego płatności cukrowej. rozwiązaniom skutkującym zwrotem nadpłaconej, rzekomo z winy producentów buraków, płatności cukrowej.
- Nie zmożemy zgodzić się z tezą, iż przekroczenie ustalonego dla Polski pułapu kwoty płatności cukrowych spowodowane było zawieraniem przez plantatorów aneksów do umów oraz umów warunkowych, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności cukrowej. Aneksy podpisywane były tylko przez plantatorów, którzy mieli zakupione limity, a Agencja do prawidłowego określenia płatności cukrowej dysponowała wszelkimi danymi dotyczącymi liczby plantatorów i tonażu zakontraktowanego surowca. Z tego powodu nie widzimy uzasadnienia dla przerzucania na rolników odpowiedzialności finansowej za poczynione przez Agencję błędy i nieprawidłowości – mówi Wiktor Szmulewicz , prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.  
W przekonaniu  samorządu rolniczego projekt rozporządzenia jest niezgodny z ustawą o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej która nie przewiduje delegacji do wydania rozporządzenia dotyczącego zwrotu płatności cukrowej.Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz projekt wydaje się również być niezgodnym  z przepisami ust 2 załącznika VII lit K rozporządzenia 1782 KE, który daje Państwu Członkowskiemu możliwość proporcjonalnego zmniejszania kwoty przypadającego na każdego rolnika, lecz nie przewiduje zwrotu wypłaconych płatności cukrowych.
Dlatego też, KRIR  uważa  iż nie ma podstaw prawnych do nakładania na podstawie rozporządzenia, obowiązku zwrotu płatności cukrowej przez rolników i negatywnie opiniujemy przedmiotowy projekt.

 
                                                                                                                               
 
 


POWIĄZANE

Celem podejmowanych działań jest budowa nawyku codziennego spożywania polskich o...

Wzrasta świadomość rolników i ogrodników w kwestii korzyści płynących ze stosowa...

Kampania ma na celu promocję europejskich jabłek na rynku Zjednoczonych Emiratów...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę