aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Choroba niebieskiego języka - co to jest?

30 października 2006

Na podstawie testów laboratoryjnych, w dniu 15 sięrpnia 2006r. wykryto pierwszy przypadek choroby u owiec w Holandii. W dniu 1ż sięrpnia 2006r. potwierdzono wystąpienie 11 ognisk choroby w Belgii, a w dniu 21 sięrpnia 2006r. przesłano informacje o stwierdzeniu choroby u bydła i owiec w Niemczech.

Do dnia 25 sięrpnia 2006r. liczba ognisk wyniosła odpowiednio: w Holandii – 18, w Belgii – 28, a w Niemczech – ż ognisk choroby. W Belgii i Holandii u bydła wystapiły objawy kliniczne choroby. Do dzis Główny Inspektorat Weterynarii nie uzyskał informacji o okresleniu serotypu wirusa wywołujacego chorobę.

Panstwa członkowskie dotknięte chorobą oraz Komisja Europejska niezwłocznie podjęły niezbędne działania, zgodnie z przepisami Dyrektywy Rady 2000/75/EWG z dnia 20 listopada 2000r. ustanawiającej przepisy szczególne dotyczace kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka, wokół ognisk choroby w Holandii, Belgii i Niemczech ustanowiono obszary o promieniu 20 km, w których:
- dokonywane sa regularne przeglądy stad wraz z badaniem klinicznym przeżuwaczy oraz dodatkowo badaniem laboratoryjnym w przypadku bydła;
- prowadzone są akcje zwalczania owadów w gospodarstwach (zwierzęta i budynki) oraz w ich otoczeniu, w szczególności w siędliskach rozwoju owadów z rodzaju Culicoides;
- wprowadzony został całkowity zakaz przemieszczania wszystkich gatunków przeżuwaczy;
- wprowadzono nakaz trzymania zwierząt w budynkach w porach dnia o najwiekszej aktywności owadów;
- dokonano zniszczenia zwłok padłych zwierząt pod nadzorem służb weterynaryjnych.

Ponadto, ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone, których promienie zgodnie, z przepisami ww. dyrektywy, wynoszą odpowiednio 100 i 150 km od ogniska choroby. W obszarach tych:
- transport przeżuwaczy może odbywać się wyłącznie wewnątrz ww. obszarów;
- zaleca się trzymanie przeżuwaczy w budynkach w porach dnia o największej aktywnosci owadów;
- zaleca się prowadzenie akcji zwalczania owadów w gospodarstwach (zwierzęta i budynki) oraz w ich otoczeniu, w szczególności w siędliskach rozwoju owadów z rodzaju Culicoides;
- wprowadza się program monitoringu obecności wirusa choroby niebieskiego języka u bydła oraz u owadów stanowiących wektor choroby.

Działania Komisji Europejskiej:
- decyzja Nr 2006/577/WE z dnia 22 sięrpnia 2006r. w sprawie niektórych srodków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka, Komisja Europejska wprowadziła zakaz wywozu przeżuwaczy oraz materiału biologicznego przeżuwaczy pozyskanego od dnia 1 maja 2006r. z ww. obszarów objętych restrykcjami;
- wdrożono koordynację czynności podejmowanych przez państwa członkowskie dotkniete chorobą oraz leżące w granicach wyznaczonych obszarów;
- podjęto przekazywanie bieżących informacji oraz udzielanie wszelkiej pomocy pozostałym państwom członkowskim.

Przepisy dotyczące zwalczania choroby niebieskiego języka zawarte są w poniższych aktach prawnych:
- ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaznych zwierząt (Dz. U. Nr 6ż, poz. 625 z pózn. zm.);
- ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145);
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004r. w sprawie zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. U. Nr 125, poz. 1315);
- rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaznych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr ż4, poz. 920);
- dyrektywa Rady Nr 2000/75/EC z dnia 20 listopada 2000r. ustanawiająca szczegółowe warunki kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka;
- decyzja Komisji 2005/3ż3/WE z dnia 23 maja 2005r. w sprawie stref ochronnych i nadzoru w odniesięniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczacych przemieszczeń z tych stref i przez te strefy;
- decyzja Komisji 2005/434/WE z dnia 9 czerwca 2005r. zmieniajaca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamknietych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju.
- decyzja Komisji 2006/577/WE z dnia 22 sięrpnia 2006r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszacych się do choroby niebieskiego języka;
- rozporzadzenie (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi – Załacznik I do ww. rozporzadzenia;
- Instrukcja Nr 35/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003 r. Nr GIWzVII.420/lab – 12/2003 dotyczaca przeprowadzania badań laboratoryjnych w kierunku rozpoznawania choroby niebieskiego języka.

Okres inkubacji ww. choroby wg Swiatowej Organizacji ds. Zdrowia zwierząt wynosi od 5 do 20 dni.

U owiec, po ok. 6-8 dniowym okresię inkubacji choroby moga wystapić poniższe objawy:
- posmutnienie, depresja,
- goraczka powyżej 41 stopni C,
- stan zapalny jamy ustnej, któremu towarzyszy slinienie;
- obrzęk głowy, w szczególności warg i języka,
- przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej,
- sinica warg i języka,
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych przypadkach języka;
- obrzęki, skręcanie głowy i wymioty,
- zapalenie koronki i tworzywa racic powodujące kulawiznę, sztywny chód i zzucie puszki racicowej,
- u zakażonych samic ciężarnych może dochodzić do poronień lub rodzenia zdeformowanych jagniat,
- leukopenia.

Zachorowalnosc w pełni wrażliwego stada owiec sięga 80-100%, natomiast smiertelnosc jest różna i waha się w granicach 0 – 50%.

U bydła, zwykle nie obserwuje się wyraznych objawów klinicznych choroby. Zazwyczaj mniej niż 5 % zakażonego stada wykazuje oznaki choroby. Smiertelność jest bardzo niska – nie przekracza 5 % zachorowań. Objawy kliniczne mogą nie byc widoczne nawet do 60-80 dnia po zakażeniu.

Najczesciej spotykane objawy u bydła:
- gorączka,
- zapalenie mięśni,
- ślinienie,
- zaczerwienienie, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz innych eksponowanych nabłonków, głównie strzyków,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka;
- zapalenie koronki i tworzywa racic;
- u krów mlecznych – łuszczenie się naskórka strzyków wraz tworzeniem się strupów,
- niepłodność i ronienia, rodzenie zdeformowanych i słabych cieląt.

Jakkolwiek u bydła rzadko dochodzi do rozwoju wyraznych objawów klinicznych choroby, jednakże ostatnie przypadki notowane w Niemczech, swiadcza o możliwosci ujawnienia się pełnych symptomów także u tego gatunku.

W badaniu sekcyjnym stwierdza się najczesciej:
U owiec:
- wtórnego zapalenia płuc (najczęściej jest przyczyną śmierci zwierzęcia),
- wysoki odsetek padniec związany jest z zachłystami treścią wymiotów;
- wybroczyny w sercu,
- obrzęk, wybroczyny i martwica mięsni szkieletowych,
- powiększenie, obrzęk, przekrwienie i wybroczyny w wezłach chłonnych;
- przekrwienie i zastój krwi w śledzionie i wątrobie;
- zakażenie wewnątrzmaciczne jagniąt zwykle powoduje znaczny niedorozwój mózgu prowadzacy do powstania wodogłowia.

U bydła:
- wtórne zapalenie płuc,
- zakażenie wewnątrzmaciczne może powodować różne zaburzenia u cieląt, m.in. wodogłowie, slepota, okresowa ataksja, skolioza.

W diagnostyce różnicowej należy przede wszystkim wziąć pod uwagę: niesztowicę owiec, pryszczycę, uczulenie na światło, zapalenie płuc, zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie lub martwicę podeszwy, gnicie podeszwy, gzawice owiec, choroba białych mięśni, BVD u bydła, IBR, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, głowice bydła.


POWIĄZANE

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrze...

Ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) to strata dla hodowcy, producenta, a tak...

Dobrze utrzymana, produktywna krowa powinna cielić się co roku. Oznacza to, że z...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę