aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przepisy prawne dotyczące budownictwa inwentarskiego

28 kwietnia 2004

Budynek inwentarski przeznaczony dla zwierząt powinien spełniać pewne wymagania dotyczące ich ewakuacji:

  • odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt - 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m,
  • przy bezściółkowym utrzymaniu bydła, owiec i trzody przy liczbie zwierząt nie przekraczającej 15 sztuk, należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne,
  • w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt (powyżej 15 sztuk) należy stosować co najmniej dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej sekcji,
  • wrota i drzwi budynku inwentarskiego powinny zawsze otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

Większość inwestycji budowlanych w gospodarstwie rolnym wymaga pozwolenia na budowę. W myśl prawa budowlanego (Dz.U. Nr 106/2000 poz. 1126 art. 29) pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej dziatki siedliskowej:

  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • płyty do składowania obornika,
  • szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • tymczasowe obiekty budowlane, nie połączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki.

Pozwolenia na budowę nie wymaga również wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i nie wpływa na zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy.

Mimo zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę na roboty podane wyżej, przed ich rozpoczęciem należy dokonać zgłoszenia właściwemu organowi.

Wymagane odległości dla poszczególnych obiektów i urządzeń


POWIĄZANE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia...

Dobrostan zwierząt to wspólna sprawa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak żyją zwierzę...

W 2023 r. pogłowie bydła i produkcja wołowiny na Ukrainie utrzymywały się w tren...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę