aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

19 czerwca 2002

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.755,6 ton żywca, w tym 6.869,7 ton trzody chlewnej i 1.885,9 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wynosiła 6.287,9 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.300,3 ton, tj. 84,3%, a wołowe - 987,6 ton tj. 15,7%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 23.06.01 3,90 4,90 4,38 2,67 3,40 3,07
2. 16.06.01 3,90 4,70 4,23 2,60 3,40 3,01
3. 17.06.00 3,30 4,00 3,60 2,70 3,50 3,14
4. 1-2(zł/q) 0,00 +0,20 +0,15 +0,07 +0,00 +0,06
5. 1:2 (%) 0,00 +4,25 +3,55 +2,69 +0,00 +1,99
6. 1-3(zł/q) +0,60 +0,90 +0,78 -0,03 -0,10 -0,07
7. 1:3 (%) +18,18 +22,50 +21,67 +1,11 -2,86 -2,23

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 8 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 620 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 160,4 ton, w tym:

  • 197 szt. trzody o wadze 16,7 ton, co stanowiło 0,2% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 423 szt. bydła o wadze 143,7 ton, co stanowiło 7,6% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Średniodzienny skup trzody chlewnej był zbliżony do wielkości z poprzedniego okresu (wzrost zaledwie o 1,5%). Średnia cena skupu 1kg trzody kl. I wzrosła o 0,15 zł - do poziomu 4,38 zł/kg. Powodem wzrostu ceny jest malejąca podaż tej kategorii zwierząt. Podwyższenie cen skupu umożliwiło wielu zakładom zdobycie niezbędnej do produkcji ilości tuczników.
W związku z trudnościami w pozyskaniu surowca wieprzowego we własnym zapleczu odnotowano zwiększone zakupy u innych producentów krajowych. Powyższe zakupy wzrosły średnio w ciągu dnia o 19,2% w porównaniu do poprzednio analizowanego okresu. Łączna ilość zakupionego przez czternaście zakładów mięsa wyniosła 524,0 ton, z czego 208,0 ton stanowiły zakupy od ARR. Dla dwóch zakładów dodatkowe źródło surowca stanowił import w wysokości 264,0 ton.

W analizowanym tygodniu odnotowano dalszy spadek skupu bydła rzeźnego. W stosunku
do poprzedniego okresu ankietowane zakłady pozyskiwały średnio w ciągu dnia o 6,0% mniej surowca wołowego. Na rynku żywca obserwuje się wyraźne zmniejszenie pogłowia bydła, zwłaszcza sztuk młodych. Sygnały o zmniejszającej się podaży tej kategorii zwierząt otrzymaliśmy w bieżącym tygodniu z województw: podkarpackiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Dla uzupełnienia niezbędnych ilości surowców jedenaście zakładów zakupiło 55,0 ton mięsa wołowego od producentów krajowych. Średnia cena skupu bydła kl. A wzrosła o 6 gr - do poziomu 3,07 zł/kg. Nadal nisko wyceniane są krowy. Najniższą cenę skupu tych zwierząt, tj. 1,70 zł/kg zarejestrowano w województwie lubuskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w pojedynczych zakładach województw: małopolskiego - 39,7% i podkarpackiego - 31,0%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą - 280 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg - w województwie lubelskim. Podaż i popyt kształtowały się na poziomie umiarkowanym.

Eksport 

Cztery zakłady wyeksportowały łącznie 774,7 ton mięsa i jego przetworów, z czego 46,4% stanowiły wędliny i konserwy, 27,5% - mięso wołowe, 17,6% - mięso wieprzowe i 8,5% -podroby i uboczne artykuły uboju. Średniodzienna wielkość eksportu wzrosła o 12,5% w stosunku do poprzednio badanego okresu. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 10,5%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 762,3 ton mięsa z uboju, w tym 598,5 ton półtusz wieprzowych i 163,8 ton ćwierci wołowych,

  • 6.036,5 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.443,7 ton mięsa w elementach kulinarnych, 3.371,4 ton wędlin oraz innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 23.06.01 6,88 6,04 6,76 10,81 14,63
2. 16.06.01 6,71 6,12 7,02 10,84 14,43
3. 17.06.00 5,64 6,12 6,59 10,44 12,67
4. 1-2(zł/q) +0,17 -0,08 -0,26 -0,03 +0,20
5. 1:2 (%) +2,53 -1,31 -3,70 -0,28 +1,39
6. 1-3(zł/q) +1,24 -0,08 +0,17 +0,37 +1,96
7. 1:3 (%) +21,98 -1,31 +2,58 +3,54 +15,47

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 04 - 16.06.2001 r. skupiono ogółem 49.879 szt. trzody, z czego 39.935 szt. (80,1%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 9.944 szt. (19,9%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej. Najwyższy udział w uzysku półtusz dotyczył kl. U - 28,6% i kl. R - 28,1%. Klasa najwyższej jakości, tj. S - reprezentowana była w 2,0%.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 23/2001


POWIĄZANE

Jak podaje resort rolnictwa dziś mija termin na określenie w systemie IRZ przezn...

Komisja Europejska zezwoliła wzeszłym tygodniu, 26 stycznia 2024r. na stosowanie...

Aleksander Dargiewicz, Prezes KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW – PRODUCENTÓW TRZODY...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę