CTR_80917

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

19 czerwca 2002

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.404,2 ton żywca, w tym 6.701,5 ton trzody chlewnej i 1.702,7 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wynosiła 6.082,5 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.194,6 ton, tj. 85,4%,
a wołowe - 887,9 ton tj. 14,6%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 30.06.01 4,22 4,95 4,51 2,78 3,40 3,12
2. 23.06.01 3,90 4,90 4,38 2,67 3,40 3,07
3. 01.07.00 3,10 4,25 3,68 2,60 3,70 3,16
4. 1-2(zł/q) +0,32 +0,05 +0,13 +0,11 0,00 +0,05
5. 1:2 (%) +8,20 +1,02 +2,97 +4,12 0,00 +1,63
6. 1-3(zł/q) +1,12 +0,70 +0,83 +0,18 -0,30 -0,04
7. 1:3 (%) +36,13 +16,47 +22,55 +6,92 -8,11 -1,27

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 6 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 718 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 214,9 ton, w tym:

  • 283 szt. trzody o wadze 39,2 ton, co stanowiło 0,6% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 435 szt. bydła o wadze 175,7 ton, co stanowiło 10,3% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

    Skup trzody chlewnej spadł w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 168,2 ton, tj. o 2,4%. Średnia cena skupu 1kg trzody kl. I wzrosła o 0,13 gr, do poziomu 4,51 zł/kg. Powodem wzrostu ceny jest malejąca podaż tej kategorii zwierząt.
    W związku z trudnościami w pozyskaniu surowca wieprzowego we własnym zapleczu odnotowano zwiększone o 41,3% zakupy u innych producentów krajowych. Łączna ilość zakupionego przez siedemnaście zakładów mięsa wyniosła 740,2 ton, z czego 290,0 ton stanowiły zakupy od ARR. Dla jednego zakładu dodatkowe źródło surowca stanowił import z Kanady w wysokości 86,0 ton.
    W analizowanym tygodniu skup bydła rzeźnego był niższy o 183,2 ton, tj. o 9,7%. Dla uzupełnienia niezbędnych ilości surowców trzynaście zakładów zakupiło 63,0 ton mięsa wołowego od producentów krajowych.
    Średnia cena skupu bydła kl. A wzrosła o 7 gr, do poziomu 3,12 zł/kg. Wzrosła również w stosunku do ub. tygodnia średnia cena skupu krów (o 11,8%). Najniższą cenę skupu tych zwierząt (1,85 zł/kg) zarejestrowano w województwach: podlaskim i pomorskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w pojedynczych zakładach województw: pomorskiego - 32,0%, lubelskiego - 31,4% i małopolskiego - 31,0%.
    W większości województw został zakończony skup interwencyjny na rzecz Agencji Rynku Rolnego. Ubojniom, które - z powodu zmniejszonej podaży młodego bydła - nie zdołały wywiązać się do końca czerwca z podjętych wobec ARR zobowiązań, przesunięto termin zakończenia skupu na 6 lipca br..

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160,00 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, najwyższą - 300,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg - w województwie lubelskim i podlaskim. Popyt przewyższający podaż odnotowano w czterech województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim

Eksport 

Pięć zakładów wyeksportowało łącznie 562,2 ton mięsa i jego przetworów, z czego 61,3% stanowiły wędliny i konserwy, 24,1% - mięso wołowe i 14,6% - mięso wieprzowe. Wielkość eksportu spadła o 27,4% w stosunku do poprzednio badanego okresu. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 8,5%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 753,3 ton mięsa z uboju, w tym 604,6 ton półtusz wieprzowych i 148,7 ton ćwierci wołowych,

  • 6.016,1 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.207,2 ton mięsa w elementach kulinarnych, 3.126,5 ton wędlin oraz innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 30.06.01 7,07 6,24 6,91 10,81 13,90
2. 23.06.01 6,88 6,04 6,76 10,81 14,63
3. 01.07.00 5,71 5,82 6,66 10,25 12,65
4. 1-2(zł/q) +0,19 +0,20 +0,15 0,00 -0,73
5. 1:2 (%) +2,76 +3,31 +2,22 0,00 -4,99
6. 1-3(zł/q) +1,36 +0,42 +0,25 +0,56 +1,25
7. 1:3 (%) +23,82 +7,22 +3,75 +5,46 +9,88

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 18 - 23.06.2001 r. skupiono ogółem 27.319 szt. trzody, z czego 22.207 szt. (81,3%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 5.112 szt. (18,7%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej. Najwyższy udział w uzysku półtusz dotyczył kl. U - 30,5% i kl. R - 25,8%. Klasa najwyższej jakości, tj. S - reprezentowana była w 2,2%.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 24/2001


POWIĄZANE

Sprawa unijnych rekompensat dla rolników ponoszących straty z powodu afrykańskie...

Nie ma żadnych powodów, by ceny żywca wieprzowego w strefie ochronnej okalającej...

Do stu dwóch wzrosła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chle...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę